Categories

Uprava OTP banke d.d. usvojila je izmjene i dopune Politike mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom s datumom primjenom od 01. veljače 2022.

OTP banka snižava kamatne stope na kredite građana u eurima i kunama vezane za nacionalnu referentnu kamatnu stopu (NRS1).

Sukladno zakonskim odredbama te temeljem novoformirane zatezne kamatne stope, obavještavamo vas da je od 01.01.2022. smanjena naknada za kupovine karticom Visa Classic na rate koje se dijele na 2-12 rata.

Poslovnica Vrbani je smještena u neposrednoj blizini trgovačkog centra Point u Zagrebu.

Mađarska OTP banka je u studenom ove godine sudjelovala u dvije uspješne transakcije međunarodnim obveznicama. Kao jedna od snažnih investicijskih banaka na međunarodnom tržištu obveznica, OTP banka je kao vodeći agent podržala izdavanje...

Sve poslovnice OTP banke će u petak 24.12.2021.(Badnjak) biti otvorene do 14:00 sati, dok će u petak 31.12.2021. (Stara Godina) raditi do 13:00 sati.

Poslovnica Vrbani u utorak 21.12.2021. otvara svoja vrata novouređenog prostora na staroj adresi Horvaćanska 75.