Categories

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 13. rujna 2021.

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. srpnja 2021.

OTP banka d.d. od 24. svibnja 2021. godine primjenjuje nove kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada.

Obavještavamo Vas kako će OTP banka, u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, korigirati visinu kamatne stope na depozite po viđenju na 0,001%.

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 06. travnja 2021.

OTP banka potvrdila svoj položaj jedne od vodećih banaka skrbnika. Global Finance časopis je objavio rezultate svog 20. izbora za nagradu najbolje Sub - Custodian banke.

Poštovani klijenti, zbog unaprjeđenja sustava u ponedjeljak, 30. svibnja, u vremenskom razdoblju od 06:30 do 08:30 sati u prekidu će biti usluge Internet i mobilnog bankarstva.