Novi Terminski plan izvršenja platnih naloga za nepotrošače

Novi Terminski plan izvršenja platnih naloga za nepotrošače primjenjuje se od 20. ožujka 2023. godine.