Naknade za usluge platnog prometa i uslugu najma sefa za nepotrošače od 01. siječnja 2023. godine

Po uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 2023. godine u primjeni će biti sljedeće naknade za usluge platnog prometa i uslugu najma sefa za nepotrošače.