Categories

Kako bi brojnom civilnom stanovništvu državljana s područja Ukrajine koji se trenutno nalaze na području Republike Hrvatske omogućili pristup osnovnim financijskim uslugama u svrhu stvaranja preduvjeta za normalizaciju života, pripremili smo...

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. travnja 2022.

Obavještavamo Vas kako će OTP banka, u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, korigirati visinu kamatne stope na depozite po viđenju na 0,0001%.

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače s primjenom od 07. veljače 2022. godine.

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. veljače 2022.

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa i uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. siječnja 2022.

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja sa sefovima nepotrošača s primjenom od 13. rujna 2021. godine.