Agro kredit temeljem ostvarenih prava na potporu u sektoru ribarstva

 

Svakako iskoristite priliku i ugovorite Agro kredit temeljem državnih potpora ribarstva i akvakulture jer ćete tako najlakše financijski premostiti period od predavanja zahtjeva do dobivanja državne potpore. Agro kredit možete zatražiti temeljem odobrenja sljedećih mjera državnih potpora:

Uvjeti kredita

Korisnici kredita

MSP (mala i srednja poduzeća) vlasnici/ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru.
Prije predavanja zahtjeva za kredit potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:
• Otvoren račun za redovno poslovanje u OTP banci – može se otvoriti i prilikom podnošenja kreditnog zahtjeva
• Ispunjeni svi zakonski preduvjeti za ostvarivanje prava na potporu
• Predan jedinstveni zahtjev za potporu u tekućoj godini Ministarstvu
poljoprivrede (Upravi ribarstva)

• Korisnik je i do sada bio u sustavu državnih potpora

Namjena kredita
• Kredit se koristi za održavanje tekuće likvidnosti, a cijeli
iznos kredita isplaćuje se na žiro račun korisnika.

Visina kredita
• Iznos kredita određuje se temeljem visine isplaćenih potpora u ribarstvu za prethodnu godinu i zahtjeva za tekuću godinu. Moguće je odobrenje kredita do iznosa 85% visine poticaja.

Naknada
• Korištenjem OTP Agro paketa ostvaruje se popust od 50% na naknadu za odobrenje kredita, a izvan paketa naknada iznosi 1% iznosa odobrenog kredita.

Rok otplate
• Maksimalni rok otplate je 31.12. tj. do kraja tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev. Kredit se naplaćuje putem trajnog naloga.

Instrumenti osiguranja

• Uz zadovoljavajuću kreditnu sposobnost korisnika , kredit se može odobriti uz operativne instrumente osiguranja (zadužnice).

Iskoristite prednosti OTP Agro paketa

Korisnici OTP Agro paketa ostvaruju 50% popusta na naknadu za ugovaranje kredita. Uz ovaj paket vođenje vašeg kunskog računa je besplatno, a na raspolaganju vam je niz proizvoda i usluga uz povoljnije uvjete