Posebna ponuda kredita - Hrvatsko farmaceutsko društvo

Posebna ponuda kredita OTP banke

Ponuda za članove Hrvatskog farmaceutskog društva

Stambeni kredit

Iznos kredita:

  • od 5.000 do 350.000 EUR

Kamatne stope za stambene kredite uz valutnu klauzulu u EUR

  • fiksna kamatna stopa od 2,49% do 2,89% godišnje prve 3 godine otplate kredita, za preostali period promjenjiva* 3,33% do 3,53%, EKS** od 3,24% do 3,50%

Rok otplate

  • do 30 godina

Ostale pogodnosti 

  • bez troška procjene nekretnine²
  • bez naknade za prijevremenu otplatu kredita
  • bez troška javnog bilježnika

 Reprezentativni izračun stambenog kredita 

* Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne referentne stope EURIBOR koja na dan 1.7.2022. godine za valutu EUR iznosi 0,24%.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita 65.000 EUR, uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR/216 HRK¹ godišnje, te interkalarna kamata za jedan mjesec. Za navedeni iznos kredita obavezan je upis založnog prava na nekretninu.

*** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

² U slučaju namjene izgradnje s isplatom u tranšama klijent snosi dva troška procjene nekretnine i trošak procjene preliminarnog mišljenja.

Svim novim klijentima koji refinanciraju stambeni kredit u drugim bankama, OTP banka snosi trošak javnog bilježnika.

 

Gotovinski kredit

Iznos kredita:

  • od 1.000 do 40.000 EUR 

Kamatna stopa

  • za kredit u eurima: fiksna kamatna stopa 5,49%, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,98%*

Rok otplate

  • do 10 godina

Ostale pogodnosti 

  • bez naknade za obradu kredita

Reprezentativni izračun gotovinskog kredita 

Gotovinski posebna ponuda

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 10.000 EUR uz rok otplate od 7 godina uz pripadajuću kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun su uključeni mjesečni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 1,59 EUR/12 HRK¹ te interkalarna kamata za jedan mjesec.

** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana.

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 Podaci u tablici su navedeni informativno.

 

Paket OTP Dobrodošlica – Dobar paket je više od lijepog omota

Besplatno ugovorite paket i sljedećih 6 mjeseci uživajte u brojnim pogodnostima.
Bez naplate vođenja računa za tekući, devizni i žiro račun, bez mjesečne članarine za internetsko i mobilno bankarstvo u periodu trajanja paketa te ostale pogodnosti.

 

OTPetica – Program vjernosti za pet

OTPetica jedinstven je i besplatan program vjernosti OTP banke koji ti donosi zabavno iskustvo i vrijedne nagrade!
Prijavi se u besplatni program vjernosti OTP banke i uz aplikaciju OTPetica:
• nauči nešto više o proizvodima i uslugama OTP banke
• rješavaj zanimljive izazove i skupljaj bodove
• zamijeni bodove za odlične pogodnosti i nagrade naših partnera

OTPetica

 

OTP Zaokruži! - Naše malo, nekome sve

Uključite se u donacijski program OTP banke d.d. i Mastercarda i omogućite bolju zdravstvenu skrb djeci diljem Hrvatske.

Sve informacije o proizvodima i uslugama OTP banke potražite u našim poslovnicama, na našoj Internet stranici www.otpbanka.hr ili pozivom Kontakt centra OTP banke na broj telefona 0800 21 00 21.