Paket OTP MiniNet

Paket OTP MiniNet

 

Prilagođavajući se brzim promjenama i napretku tehnologije u OTP banci smo razvili niz proizvoda i usluga vezanih uz elektronske kanale. Kako bismo vam omogućili da i ovakve proizvode i usluge koristite u paketu jednostavnije i jeftinije, osmislili smo OTP InterNet i OTP MiniNet paket. Ako ste mladi, moderni i tek započinjete suradnju s poslovnom bankom, odaberite OTP MiniNet paket koji uz osnovne proizvode i usluge sadrži proizvode i usluge vezane uz elektronske kanale.

Iskoristite pogodnosti

 • otvaranje i vođenje tekućeg, deviznog i žiro računa bez naknade
 • Visa web prepaid kartica bez upisnine i bez članarine
 • usluga OTPdirekt (Internet bankarstvo i Telefonsko bankarstvo) bez plaćanja mjesečne članarine
 • 50% popusta na uslugu SMS info - kontrola korištenja kartica za sve ugovorene kartice
 • besplatno ugovaranje i korištenje usluge OTP mobilno bankarstvo
 • besplatno aktiviranje usluge OTP mobilni token
 • online plaćanje u korist računa pravnih osoba u OTP banci besplatno
 • 50% popusta na online plaćanja u korist računa izvan OTP banke putem Internet bankarstva
 • 40% popusta na online kreditne transfere nacionalne u kunama u korist računa pravnih osoba izvan banke putem mobilnog bankarstva
 • 50% popusta na sva međunarodna i prekogranična plaćanja putem Internet bankarstva
 • ORYX asistencija - Pomoć na cesti (Basic)

 

Usporedi OTP pakete i izaberi pravi

Izaberite pakete:
OTP Paket standard
OTP Paket senior
OTP Paket indeks
OTP Paket plus
OTP Paket internet
OTP Paket mininet
OTP Paket Senior Plus
Sadržaj Redovna ponuda OTP Standard OTP Senior OTP Indeks OTP Plus OTP Internet OTP Mininet OTP Senior Plus
Vođenje tekućeg računa 12 kn mjesečno Besplatno Besplatno Besplatno (Studentski tekući račun) Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno
Vođenje deviznog računa 90 kn godišnje Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno
Vođenje žiro računa 9,50 kn mjesečno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno
Vođenje kunskog računa OTP Dinamik štednje 15 kn mjesečno 30% popusta 50% popusta 50% popusta Besplatno 30% popusta - 50% popusta
Vođenje deviznog računa OTP Dinamik štednje 15 kn mjesečno 30% popusta 50% popusta 50% popusta Besplatno 30% popusta - 50% popusta
Datum isplate mirovine Po primitku uplate HZMO - 1. u mjesecu** - 1. u mjesecu - - 1. u mjesecu**
Izdavanje Mastercard Standard charge kartice Upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 200 kn godišnje Bez upisnine, 50% popusta na članarinu Bez upisnine, 50% popusta na članarinu - Bez upisnine i članarine za osnovnog korisnika Bez upisnine, 50% popusta na članarinu - Bez upisnine, 50% popusta na članarinu
Izdavanje Visa Classic charge kartice Upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 200 kn godišnje Bez upisnine, 50% popusta na članarinu Bez upisnine, 50% popusta na članarinu - Bez upisnine i članarine za osnovnog korisnika Bez upisnine, 50% popusta na članarinu - Bez upisnine, 50% popusta na članarinu
Visa Gold kartica***

Osnovni korisnik: upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 450 kn godišnje

Dodatni korisnik: upisnika 50 kn (jednokratno), članarina 240 kn godišnje

- - - Bez upisnine, bez članarine za osnovnog i dodatnog korisnika - -  
Kamatna stopa na revolving kredit po Visa Gold kartici 7,28% godišnje - - - 6,28% godišnje - -  
Interni trajni nalog – ugovaranje 12 kn jednokratno 50% popusta - - Besplatno - -  
Individualni trajni nalog - ugovaranje 12 kn jednokratno 50% popusta - - Besplatno - -  

Eksterni kunski priljevi u korist kunskih računa (NKS) i eksterni devizni priljevi u korist deviznih računa*****

2 kn po priljevu - - - Besplatno - -  
Online bankarstvo - OTPdirekt 10 kn mjesečno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno
Izdavanje Visa web prepaid kartica 50 kn godišnje - - Bez članarine - Bez upisnine i članarine Bez upisnine i članarine  
SMS info – SMS kontrola kartica 0,5 kn po poslanoj poruci - - - - 50% popusta 50% popusta  
Online bankarstvo - kreditni transfer nacionalni u korist računa pravnih osoba u OTP banci 2,50 kn po nalogu (eLEMENT@) 2,25 kn po nalogu (OTP m-banking) - - - Besplatno Besplatno Besplatno  
Online bankarstvo - kreditni transfer nacionalni u korist računa izvan banke 2,50 kn po nalogu (eLEMENT@) 2,25 kn po nalogu (OTP m-banking) - - - 50% popusta (eLEMENT@) 40% (OTP m-banking) 50% popusta (eLEMENT@) 40% (OTP m-banking) 50% popusta (eLEMENT@) 40% (OTP m-banking)  
Online bankarstvo - OTP mobilni token Uz paralelno korištenje klasičnog tokena aktivacija 10 kn, bez klasičnog tokena besplatno - - -

Besplatno

Uz paralelno korištenje mobilnog tokena, aktivacija i korištenje klasičnog tokena su besplatni.

Besplatno

Uz paralelno korištenje mobilnog tokena, aktivacija i korištenje klasičnog tokena su besplatni.

Besplatno

Uz paralelno korištenje mobilnog tokena, aktivacija i korištenje klasičnog tokena su besplatni.

 
Online bankarstvo - OTP mobilno bankarstvo 8 kn mjesečno - Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno  Besplatno
Uvjeti odobravanja kredita*** Standardni uvjeti 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva

 -

Bez troška obrade kreditnog zahtjeva 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva - Bez troška naknade
Online bankarstvo - Međunarodna**** i prekogranična plaćanja putem OTP internet bankarstva Standardni uvjeti -  -  - 50% popusta  50% popusta  50% popusta -
ORYX asistencija - pomoć u kući 150 kn godišnje Besplatno      Besplatno     Besplatno
ORYX asistencija - pomoć na cesti 200 kn godišnje        Besplatno Besplatno Besplatno  
Ugovaranje paketa - 58 kn 10 kn Besplatno 85 kn 68 kn 40 kn Besplatno
Mjesečna cijena paketa - 58 kn 12 kn Besplatno 85 kn 68 kn 40 kn 22 kn
Godišnja ušteda** - 118 kn 550 kn 554 kn 770 kn *** 174 kn 299 kn 590 kn
*     Klijent mora udovoljiti uvjetima Banke
**   Ukoliko je 1. u mjesecu neradni dan, isplata mirovine izvršava se prvog sljedećeg radnog dana
*** Ušteda se odnosi na mjesečne i godišnje naknade po proizvodima:
 • Vođenje tekućeg, deviznog, žiro računa i/ili kunskog i deviznog računa Dinamik štednje
 • Visa Gold charge kartice za osnovnog korisnika
 • Priljev iz inozemstva (6 godišnje)
 • Internet i mobilno bankarstvo i mobilni token
 • Kreditni transfer nacionalni u korist računa pravnih osoba u drugoj banci (6 godišnje) i OTP banci (6 godišnje)
 • ORYX asistencija (Pomoć u kući i Pomoć na cesti-Basic)

Napomena: U kalkulaciju nisu uključene pogodnosti vezane za izravno terećenje, ugovaranje i izvršenje trajnih naloga, kamatne stope na revolving kredit, potencijalni trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnine, trošak obrade kreditnog zahtjeva, kao ni povoljnija kamata na oročenje iznad 25.000 eura, posredovanje u korištenju brokerskih usluga i usluga vanjskih partnera (OTP Invest, OTP Leasing, OTP Nekretnine, osiguravajuće kuće).

**** Popust u visini od 50%  na međunarodna plaćanja se ne odnosi na troškove ino. banke u visini 15 EUR
***** Iz naplate naknade za priljeve po računima izuzete su određene vrste uplata sukladno Internim aktima Banke