Dobrovoljna mirovinska štednja

Dobrovoljna mirovinska štednja
Dobrovoljna mirovinska štednja

Dobrovoljna mirovinska štednja pruža Vam mogućnost da sami kreirate svoja mirovinska primanja i životni standard u budućnosti. OTP banka u suradnji sa Croatia osiguranjem omogućuje ulaganje u tri različita mirovinska fonda koja su svojim karakteristikama primjerena različitim vrstama ulagača:

  • Croatia osiguranje dobrovoljni mirovinski fond (fond umjerenog rizika)
  • Croatia osiguranje 1000A dobrovoljni mirovinski fond (fond povećanog rizika, ali i veće mogućnosti ostvarenja dobiti)
  • Croatia osiguranje 1000C dobrovoljni mirovinski fond (fond izrazito konzervativnog rizika)