Visa Classic na rate

Priuštite si više uz kreditnu karticu Visa Classic na rate. Kupujte ili podižite gotovinu uz otplatu na rate i do 12 mjeseci bez kamata te otplaćujte u skladu s vlastitim mogućnostima. Visa Classic na rate kartica je za svaku priliku.

Iskoristite pogodnosti

Visa Classic na rate posebna je kreditna kartica koju na isti način možete koristiti i u zemlji i inozemstvu, a omogućuje vam:

 • kupovinu uz otplatu na rate do 12 mjeseci bez kamata, na Visa prodajnim mjestima, uključujući i internet kupovinu,
 • podizanje gotovine uz otplatu na rate do 12 mjeseci bez kamata, na bankomatima i EFTPOS terminalima OTP banke i drugih banaka.

 

Lakoća plaćanja

Prilikom kupovine karticom Visa Classic na rate na prodajnom mjestu ne trebate posebno objašnjavati trgovcu o kakvom načinu kupnje se radi, dovoljno je predočiti karticu, potpisati račun i uzeti kopiju.

Vaš model podjele na rate unaprijed je definiran. Već prilikom ugovaranja kartice, između nekoliko ponuđenih, odabirete onaj model koji najbolje odgovara vašim potrebama. Promjena odabranog modela ili prijevremena otplata moguća je bilo kada tijekom korištenja kartice u poslovnicama OTP banke, a korisnici OTPdirekta, prijevremenu otplatu mogu obaviti i putem navedene usluge, internetom ili telefonom.

Provjerite koje se kartice mogu ugovoriti bez upisnine i prve članarine

Iskoristite posebne pogodnosti ugovaranja kreditnih kartica i ugovorite Visa Classic charge, Visa Cassic revolving ili Visa Classic na rate bez upisnine i prve članarine za osnovnog i dodatnog korisnika!

Korištenje kartice

Limiti korištenja i podizanja gotovine

Odobreni ukupni limit za korištenje kartice Visa Classic na rate utvrđuje se u iznosu koji je jednak visini pozajmice temeljem stalnog priljeva, a riječ je o potpuno novom limitu i neovisnom raspoloživom stanju kartice. Dnevno možete podignuti maksimalno 8.000,00 kuna gotovine, odnosno iznos u visini dnevnog limita ukupnog korištenja (ako je niži od 8.000,00 kuna).

 

Obračun troškova

Korištenjem kartice Visa Classic na rate njeno se raspoloživo stanje umanjuje za ukupan iznos transakcije, a prvog radnog dana u mjesecu na vašem se tekućem računu rezerviraju sredstva u visini rata koje dospijevaju u istom mjesecu. Rate dospijevaju mjesečno, u jednakim vremenskim razmacima, a prva rata dospijeva mjesec dana nakon evidentiranja transakcije u OTP banci. O uplatama ne trebate brinuti jer se rate automatski podmiruju s vašeg tekućeg računa, a raspoloživo stanje kartice samo regulira, te se svakom uplatom oslobađaju sredstva za daljnju potrošnju.

Za kupovine koje se dijele na dvije ili više rata obračunava se jednokratna naknada koja dospijeva zajedno s prvom ratom odgovarajuće kupovine. Iznos naknade ovisi o broju rata na koje se kupovina dijeli.

 

Prodajna mjesta povoljnije kupnje

Visa Classic na rate je kartica koja korisnicima na posebno označenim prodajnim mjestima omogućuje povoljniju kupnju, bez obračuna jednokratne naknade, uz napomenu da se povoljnija kupnja ostvaruje samo ako koristite EFTPOS terminale OTP banke. Potražite naljepnicu OTP banke!

 

Za sve transakcije podizanja gotovine obračunava se naknada. Naknade za podizanje gotovine na EFTPOS terminalima i bankomatima OTP banke, niže su od naknada za podizanje gotovine na ostalim terminalima.

Za korištenje kartice Visa Classic na rate ne plaćate godišnju članarinu. Članarina se obračunava mjesečno, a plaćate ju samo u mjesecima u kojima vam dospijeva jedna ili više rata.

 

Podjela na rate

Odabirom baze za izračun rate i maksimalnog broja rata sami kreirate model podjele na rate. Maksimalan broj rata je najmanje 2, najviše 12 jednakih rata, a ponuđeni iznosi baze su 300, 500 ili 1.000 kuna. Kad jednom odaberete elemente kojima definirate vlastiti model otplate, rate se obračunavaju automatski.

Sistem podjele na rate ima jednostavnu matematičku pozadinu. Broj rata dobit ćete podjelom iznosa transakcije s bazom za izračun rate. Ako izračunom ne dobijete cijeli broj, zaokružujete ga na prvi veći cijeli broj, uzimajući u obzir da ne smije biti veći od odabranog maksimalnog broja rata.

Primjer izračuna rate: - Izabrali ste bazu za izračun rate u iznosu 300 kuna uz maksimalan broj rata 12. Napravili ste transakciju podizanja gotovine ili kupovine u iznosu:

 • 100 kuna, 100/300=0,33, zaokruživanjem dolazite do rezultata 1, što znači da ćete iznos od 100 kuna otplatiti kroz jednu ratu, odnosno u cijelosti po dospijeću.
 • 900 kuna, 900/300=3, iznos od 900 kuna otplatit ćete kroz 3 jednake rate.
 • 3.100 kuna, 3.100/300=10,33, zaokruživanjem dolazite do rezultata 11, što znači da ćete iznos od 3.100 kuna otplatiti kroz 11 jednakih rata.
 • 4.100 kuna, 4.100/300=13,33, rezultat se reducira na 12 jer se odabranim modelom transakcija može podijeliti na najviše 12 jednakih rata.

Istom metodom i uz iste uvjete, unaprijed možete izračunati broj rata za sve iznose transakcija:

 • za iznos manji ili jednak 300 kuna – 1 rata
 • iznos od 300 - 600 kuna – 2 jednake rate
 • iznos od 600 - 900 kuna – 3 jednake rate
 • iznos od 900 - 1.200 kuna – 4 jednake rate
 • iznos od 1.200 - 1.500 kuna – 5 jednakih rate
 • iznos od 1.500 - 1.800 kuna – 6 jednakih rata
 • iznos od 1.800 – 2.100 kuna – 7 jednakih rata
 • iznos od 2.100 – 2.400 kuna – 8 jednakih rata
 • iznos od 2.400 – 2.700 kuna – 9 jednakih rata
 • iznos od 2.700 – 3.000 kuna – 10 jednakih rata
 • iznos od 3.000 – 3.300 kuna – 11 jednakih rata
 • iznos veći od 3.300 kuna – 12 jednakih rata

 

Primjer korištenja kartice Visa Classic na rate

Imate pozajmicu temeljem stalnog priljeva po tekućem računu u visini 10.000 kuna i trenutno raspoloživo stanje tekućeg računa 15.000 kuna.

Ugovorili ste korištenje kartice Visa Classic na rate uz bazu za izračun rate 500 kuna i maksimalno 8 rata.

Visina odobrenog ukupnog limita vaše kartice jednaka je pozajmici i iznosi 10.000 kuna.

 

Tablica: Prikaz obračuna troškova za nekoliko transakcija provedenih u istom danu

Prodajno mjesto Iznos kupovine (kn) Broj rata Iznos rate (kn) Naknada* Iznos naknade (kn)
Posebno označeno 2.000,00 4 500,00 0,00% 0,00
Bez posebnih oznaka 4.800,00 8 600,00 2,00% 96,00
Bez posebnih oznaka 400.00 1 400,00 0,00% 0,00
Bez posebnih oznaka 1.600,00 4 400,00 1,50% 24,00
Ukupno 8.800,00   1.900,00   120,00

 

Raspoloživo stanje kartice nakon transakcija iznosit će 1.200 kuna (odobreni ukupni limit umanjen za ukupan iznos kupovine), a raspoloživo stanje tekućeg računa ostat će 15.000 kuna do prvog radnog dana u sljedećem mjesecu kada se otvaraju rezervacije za rate koje dospijevaju u istom mjesecu, pa će raspoloživo stanje tekućeg računa prvog radnog dana u sljedećem mjesecu iznositi 13.100 kuna.

Temeljem napravljenih transakcija rate će dospijevati u periodu od 8 mjeseci te će se u tim mjesecima obračunavati članarina u iznosu 15 kuna mjesečno*.

Nakon mjesec dana, podmirivanjem prvih rata u iznosu 1.900 kuna, raspoloživo stanje kartice povećat će se na 3.100 kuna, a u slučaju kada ne bi bilo drugih promjena po tekućem računu, raspoloživo stanje tekućeg računa bi nakon mjesec dana iznosilo 12.965 kuna (podmirivanjem prvih rata zatvorit će se pripadajuće rezervacije otvorene prvog radnog dana u mjesecu, naplatit će se ukupan iznos naknada po transakcijama te jedna mjesečna članarina).

____________________________

* Prema tarifniku OTP banke na dan 1.12.2015.godine

 

Kontrola troškova

Kako biste bili potpuno opušteni u svakodnevnom korištenju Visa Classic kartice na rate važna je informacija o raspoloživom stanju na kartici. Raspoloživo stanje možete u svakom trenutku provjeriti upitom na bankomatu, putem usluge eLEMENT@ Internet bankarstvo, pozivom Kontakt centra OTP banke i u nekoj od naših poslovnica.

Korištenje kartice Visa Classic na rate možete kontrolirati putem mjesečne obavijesti o dospijeću rata koja će se, odlučite li se za tu opciju, dostavljati na željenu adresu. Korištenje možete kontrolirati i putem interneta ili telefonom, uz usluge OTPdirekta, eLEMENT@ Internet bankarstvo, Telefonsko bankarstvo i/ili SMS info.

 

Kako postati korisnik?

Korisnici kartice Visa Classic na rate OTP banke mogu postati svi punoljetni građani Republike Hrvatske koji imaju pozajmicu temeljem stalnog priljeva po tekućem računu u OTP banci. Dovoljno je dostaviti popunjen zahtjev za izdavanje kartice Visa Classic na rate u najbližu poslovnicu OTP banke, a korisnici usluge OTPdirekt, eLEMENT@ Internet bankarstvo, zahtjev mogu dostaviti i putem Interneta.
Karticu Visa Classic na rate možete ugovoriti za dva dodatna korisnika.