Upute za online usluge OTP banke

U daljnjem tekstu nalaze se upute za pristup Internet i mobilnom bankarstvu OTP banke za klijente Splitske banke koji su imali ugovorene spomenute usluge.

Internet bankarstvo

Za pristup zaslonu prijave Internet bankarstva kliknite ovdje

Na web stranici Banke, prilikom prijave u sustav Internet bankarstva potrebno je unijeti dva identifikacijska podatka (slika ispod):

(Korisnici NE UNOSE podatak o „Korisničkom imenu“)

 • Serijski broj tokena (ili SBCard ili token uređaj)
  • SBCard: 10 znamenki, nalazi se na stražnjoj strani SBCard tokena, lijevo dolje
  • Token:  8 znamenki, na stražnjoj strani uređaja
 • Jednokratna zaporka (Jednokratna zaporka je broj kojim ste se i inače prijavljivali u SBSmartNet Internet bankarstvo Splitske banke)
  • SBCard: 6 znamenki koje dobijete nakon unosa PINa i izborom tipke 6 – MODE
  • Token: 6 znamenki koje dobijete nakon unosa PINa i izborom tipke 1 

Nakon uspješne prijave otvara se stranica Internet bankarstva, putem koje možete obavljati upite i financijske transakcije.

Detaljnije upute za korištenje SBCard uređaja unutar OTP internet bankarstva možete pronaći ovdje.

Mobilno bankarstvo

Aktivaciju Mobilnog bankarstva OTP banke moguće je provesti na tri načina:

 • Korisnici koji su imali ugovoreno Internet bankarstvo u Splitskoj banci, mogu aktivirati Mobilno bankarstvo putem Internet bankarstva OTP banke  (uputa u nastavku broj #1)
 • Korisnici koji su imali ugovorenu uslugu Mobilno bankarstvo u Splitskoj banci (sa ili bez Internet bankarstva), mogu aktivirati Mobilno bankarstvo putem portala za dohvat aktivacijskih ključeva na Internet stranicama OTP banke (uputa u nastavku broj #2)
 • Korisnici koji nisu u mogućnosti pristupiti dohvatu aktivacijskih ključeva na jedan od dva gore navedenih načina, aktivaciju Mobilnog bankarstva mogu napraviti u jednoj od poslovnica Banke

#1 Aktivacija mobilnog bankarstva - sa ugovorenim internet bankarstvom

Nakon prijave u Internet bankarstvo na stranicama OTP banke (molimo pogledajte upute za Internet bankarstvo), potrebno je u Glavnom izborniku odabrati opcije „Mobilne aplikacije“, pa "Mobilno bankarstvo", odakle se pristupa procesu dohvata aktivacijskih ključeva pritiskom na ikonu "Aktivacija" (slika ispod). 

Aktivacija mobilnog bankarstva OTP banke

Pritiskom na ikonu "Aktivacija" otvarate sljedeći zaslon (slika ispod), u kojem je potrebno prihvatiti dva uvjeta za korištenje usluge OTP Mobilno bankarstvo i pritisnuti ikonu "Zaprimi".

Pritiskom na ikonu "Zaprimi" otvarate sljedeći zaslon (slika ispod), za koji je potrebno izračunati MAC broj slijedeći upute za autorizaciju na dnu zaslona i pritisnuti ikonu "Autoriziraj".

Pokazat će se ekran sa podatcima za aktivaciju Mobilnog bankarstva OTP banke (slika ispod), koju možete instalirati putem GooglePlay, AppStore ili putem linka koji ste dobili SMS-om.

Detaljnije upute za korištenje SBCard uređaja unutar OTP internet bankarstva možete pronaći ovdje, dok detaljnije upute za korištenje mobilne aplikacije se nalaze na ovom linku

#2 Aktivacija mobilnog bankarstva putem portala za aktivaciju

Na Internet stranicama OTP banke možete pronaći portal za dohvat aktivacijskih ključeva - Ovdje.

Za dohvat ključeva potrebno je unijeti „Korisničko ime“ koje ste ranije koristili za prijavu u Mobilno bankarstvo Splitske banke, te PIN koji je svaki korisnik dobio putem SMS-a. U slučaju da niste zaprimili SMS poruku sa PIN-om, molimo kontaktirajte OTP Kontakt centar - 0800 21 00 21.

Aktivacija usluge OTP mobilno bankarstvo

Nakon uspješne prijave na portal za dohvat aktivacijskih ključeva, na idućim slikama nalaze se primjeri za građane i poslovne korisnike.

Za građane pritisnite tipku "Dohvati aktivacijske ključeve"

Za poslovne korisnike možete popuniti, odnosno izmijeniti podatke ukoliko nisu točni, te pritisnite tipku "Dohvati aktivacijske ključeve" (slika ispod).

Pokazat će se ekran sa podatcima za aktivaciju Mobilnog bankarstva OTP banke, koju možete instalirati putem GooglePlay, AppStore ili putem linka koji ste dobili SMS-om.

Detaljnije upute o korištenju mobilne aplikacije možete pronaći - Ovdje.