OTP m-banking

OTP banka d.d. Hrvatska svoju ponudu proizvoda i usluga dopunila je aplikacijom mobilnog bankarstva pod nazivom OTP m-banking koja je namijenjena korisnicima pametnih telefona baziranih na Android i iOS operativnim sustavima. Aplikacija omogućuje razne preglede po prometnim i štednim računima, različite financijske transakcije, te ostale funkcionalnosti kako je to navedeno u listi koja slijedi.

 

Funkcionalnosti aplikacije

Otvoreni dio aplikacije

 • Prijava u OTP direkt
 • Demo verzija u kojoj se mogu pregledati sve funkcionalnosti aplikacije
 • Uvid u važeću tečajnu listu i arhivu tečajeva
 • Navigaciju prema najbližoj poslovnici ili bankomatu OTP banke
 

Sadržaj zaslona informacije i pomoć:

 • Informacije o OTP banci
 • Korisnička podrška (poziv kontakt centra OTP banke)
 • Prijava blokade bankovnih kartica
 • E-mail -> helpdesk služba
 • Online uputa
 • OTP m-banking
 • WEB stranice OTP banke (poveznica / link)
 • Investicijski fondovi WEB (poveznica / link)
 • Mobilno bankarstvo - info o verziji aplikacije
 

Zatvoreni dio aplikacije

 • Zadavanje kunskih platnih naloga u banci i izvan banke uz mogućnost najave 
 • Zadavanje kunskih platnih naloga uz očitavanje 2D bar koda
 • Zadavanje naloga internih prijenosa
 • Kupovinu i prodaju strane valute
 • Kupovinu GSM bonova
 • Prijenos na prepaid kartice
 • Prijenos sa prepaid kartica
 • Prijenos na račun revolving bankovne kartice
 • Pohranu i ažuriranje predložaka platnih naloga i internih prinosa
 • Preglede zadanih naloga po statusu i željenom periodu
 • Pregled podataka o računima i promet računa
 • Pregled detalja aktivne štednje
 • Pregled detalja bankovnih kartica i promet po računu bankovnih kartica
 • Pregled detalja aktivnih kredita
 • Pregled stanja udjela u investicijskim fondovima, uz ostale korisne informacije
 • Pregled aktivnih trajnih naloga
 • Kalkulator valuta
 • Kalkulator štednje
 • Kalkulator kredita
 • Tečajna lista
 • Poštanski pretinac (mailbox) 
 • Razne korisne informacije i automatske poveznice 

Sigurnost aplikacije

Korištenje OTP m-banking aplikacije za pametne mobilne telefone je potpuno sigurno. Aplikacija je zaštićena osobnim PIN-om koji je poznat samo vlasniku mobilnog uređaja. Uz implementirani softverski token aplikacija osigurava potpunu sigurnost korisnika u slučaju krađe ili gubitka mobilnog uređaja. Podaci vezani uz račune i PIN ne pohranjuju se u mobitel, čime je zajamčena tajnost podataka. Aplikacija se automatski isključuje nakon 3 minute nekorištenja dok se automatski zaključava nakon 3 uzastopna unosa pogrešnog PIN-a čime je dodatno osigurana od neželjenog pristupa.

Kako instalirati aplikaciju?

Aplikaciju je moguće instalirati na mobilne uređaje s operativnim sustavima Android OS te iOS.

Puni naziv aplikacije je: OTP m-banking HR

Linkovi za preuzimanje aplikacije su Android ->Google Play te iOS (Apple iPhone) ->AppStore

NAPOMENA: Obje verzije aplikacije imaju potpuno jednaku funkcionalnost. Zbog određenih specifičnosti platformi postoje manje razlike u izgledu zaslona aplikacija i pozivanju određenih funkcija. U ovoj uputi kombinirano su se koristile preslike zaslona Android i iOS verzije aplikacije, te se na par primjera navode ključne razlike u dijelovima bitnim za pozivanje pojedinih funkcija.

Korisnik, klijent banke, može aktivirati samo jednu aplikaciju OTP m-banking na jedan mobilni uređaj.

Za preuzimanje aplikacije nije potrebna prethodna aktivacija usluge u banci ili putem internet bankarstva. Tako preuzeta aplikacija imati će značajno ograničen broj funkcija. Za potpunu funkcionalnost aplikacije potrebna je aktivacija aplikacije u poslovnici OTP banke ili putem Element@ internet bankarstva.

Nakon ugovaranja usluge OTP m-banking u poslovnici banke, budućem korisniku aplikacije automatizmom se isporučuju dvije SMS poruke. Prva poruka sadrži poveznicu (link) za preuzimanje aplikacije na online prodajnom mjestu (App Store / Google Play) ovisno o tipu mobilnog uređaja. Druga SMS poruka sadrži informaciju o inicijalnoj zaporci koju je potrebno unijeti prilikom aktivacije OTP direkt funkcionalnosti. Potrebno je voditi računa da je na bazi OTP banke pohranjen ispravan broj mobilnog uređaja.

Ukoliko se usluga OTP m-banking ugovori putem Element@ internet bankarstva, budućem korisniku se šalje samo jedan SMS sa poveznicom (link) za preuzimanje aplikacije na online distribucijskim centrima. Potrebno je voditi računa da je na bazi OTP banke pohranjen ispravan broj mobilnog uređaja. Ukoliko broj mobitela pohranjen na bazi OTP banke nije ispravno unesen isti je potrebno ažurirati u opciji "osobni podaci". Potrebni aktivacijski kodovi prikazuju se na zaslonu računala u okruženju Element@ internet bankarstva.

Potvrdom poveznice (linka) dostavljenog putem SMS poruke započinje se postupak preuzimanja (download) aplikacije na mobilni uređaj sa Apple Store ili s Google Play, ovisno o uređaju koji se koristi. Prepoznavanje tipa uređaja je automatsko. Ukoliko iz nekog razloga preuzimanje aplikacije pomoću poveznice (linka) dostavljene SMS porukom ne uspije, aplikaciju je moguće preuzeti na uobičajen način kao i bilo koju drugu aplikaciju namijenjenu pametnim telefonima.

Za preuzimanje aplikacije OTP m-banking potrebno je osigurati internet vezu na mobilnom uređaju. Potvrdno odgovorite na upit o preuzimanju. Preuzimanje i instaliranje aplikacije dio su automatiziranog procesa.

Preuzimanje aplikacije

Android QR kod

Android OS

Iphone QR kod

iOS

Kako aktivirati aplikaciju?

Prilikom prvog pokretanja aplikacije OTP m-banking potrebno je upisati Korisnički identifikator i Inicijalnu zaporku na prvom zaslonu aplikacije. Korisnički identifikator i Inicijalna zaporka omogućuje aktivaciju aplikacije i nastavak korištenja. Prvi korak nakon unosa Korisničkog identifikatora i Inicijalne zaporke (aktivacijskog koda) je definiranje tj. odabir i unos PIN-a za sva buduća korištenja aplikacije OTP m-banking.

Nakon ugovaranja usluge OTP m-banking u poslovnici banke, budućem korisniku aplikacije automatizmom se isporučuju dvije SMS poruke. Prva poruka sadrži poveznicu (link) za preuzimanje aplikacije na online prodajnom mjestu (App Store / Google Play) ovisno o tipu mobilnog uređaja. Druga SMS poruka sadrži informaciju o inicijalnoj zaporci koju je potrebno unijeti prilikom aktivacije OTP direkt funkcionalnosti. Potrebno je voditi računa da je na bazi OTP banke pohranjen ispravan broj mobilnog uređaja.

OTP m-banking

Korisnički identifikator je brojčani kod dužine 8 znamenaka (upisuje se u dva polja po četiri znamenke). Korisnički identifikator dužine od 8 znamenaka dobiva se u poslovnici banke prilikom aktivacije usluge OTP m-banking.

Inicijalna zaporka je brojčani kod dužine 8 znamenaka (upisuje se u dva polja po četiri znamenke). Inicijalna zaporka dužine od 8 znamenaka šalje se putem SMS poruke na broj mobitela koji je prijavljen u bazi OTP banke i na koji će biti instalirana aplikacija m-banking. Iz tog razloga listić potvrde na kojem se nalazi Korisnički identifikator i SMS sa inicijalnom zaporom čuvajte sve do trenutka aktivacije aplikacije OTP m-banking.OTP m-banking

Ukoliko se usluga OTP m-banking ugovara putem Element@ internet bankarstva, Korisnički identifikator i Inicijalna zaporka prikazuju se na zaslonu računala.

Aktivaciju aplikacije OTP m-banking vrši korisnik ugovorene usluge tj. vlasnik mobitela.

Nakon unosa korisničkog identifikatora i inicijalne zaporke, potrebno je definirati PIN. Prvi unos PIN-a potrebno je potvrditi ponovnim istim unosom. Definirani PIN će služiti za sva buduća korištenja aplikacije OTP m-banking. PIN može sadržavati najmanje 4 a najviše 10 znamenaka. Korisnik u svakom trenutku može promijeniti PIN.

Ukoliko je PIN previše jednostavan (npr. 1234 ili 1111), aplikacija će na to upozoriti korisnika i tražiti će ponavljanje postupka.

Pokretanje aplikacije

OTP m-banking

Za pokretanje aplikacije OTP m-banking korisnik obavezno mora unijeti PIN.

Nakon potvrde na balon sa natpisom "otpdirekt" korisniku će se prikazati sučelje redovnog unosa PIN-a, a nakon unosa PIN-a na zaslonu ulazi se u glavni izbornik OTP m-banking aplikacije.

Odabirom željene funkcije prelazi se u slijedne zaslone koje korisnika intuitivno vode do zaključenja transakcije. Generalno funkcije se mogu podijeliti u tri skupine, a to su financijske transakcije, pregledne transakcije i informativne transakcije.

Na iOS mobilnim uređajima tipka "odjava" korisnika vraća na zaslone s balonima.

Na Android mobilnim uređajima funkcija odjave nalazi se u skrivenom izborniku opcija, karakterističnom za Android platforme.

OTP m-banking
 

Funkcije glavnog izbornika

OTP m-banking

Plaćanja i prijenosi

Funkcija "Plaćanja i prijenosi" omogućuje zadavanje platnih naloga na račune poslovnih subjekata u OTP banci i svim kunskim računima u drugim bankama, skeniranje 2D bar koda na uplatnici u cilju plaćanja iste, interne prijenose između računa klijenata banke, kupovinu GSM bonova, kupovinu i prodaju strane valute, prijenose sa i na račune bankovnih kartica te rad sa predlošcima.

OTP m-banking

Računi

Funkcija "Računi" omogućuje uvid u detalje svih vlasničkih i opunomoćeničkih računa, promet računa te detalje transakcija knjiženih po računu. Prikazuju se podaci za: tekuće račune, devizne račune, žiro račune, štedne račune.

OTP m-banking

Oročenja

Funkcija "Oročenja" omogućuje pregled svih aktivnih vlastitih i opunomoćeničkih aktivnih štednji, sa prikazom svih detalja štednje. Prikazuju se podaci o standardnoj štednji, planiranoj štednji, dječjoj planiranoj štednji...

OTP m-banking

Kartice

Funkcija "Kartice" omogućuje pregled detalja svih vlasničkih i dodatnih kartica (kreditne, WEB, prepaid). Pored uvida u detalje kartica moguć je pregled prometa računa kartice.

OTP m-banking

Krediti

Funkcija "Kredit" omogućuje pregled detalja aktivnih kredita - stambeni, gotovinski krediti ...

OTP m-banking

Investicijski fondovi

Funkcija "Investicijski fondovi" omogućuje uvid u pregled stanja udjela u svim fondovima OTP Investa, s dodatnim korisnim podacima o fondovima.

OTP m-banking

Kalkulatori

Funkcija "Kalkulatori" korisniku nudi tri tipa kalkulatora i to: štedni tj. depozitni kalkulator, kalkulator tečajeva i kreditni kalkulator. Kada su u pitanju štedni i kreditni kalkulator, rezultati izračuna su samo informativnog karaktera, te ničim ne obvezuju banku.

OTP m-banking

Tečajna lista

Funkcija "Tečajna lista" nudi uvid u sve tečajeve za tekući dan ili iz arhive ovisno o zadanom datumu traženog tečaja. Kupovni i prodajni za efektivu, srednji tečaj, te kupovni i prodajni za devize. Prikazuju se valute: AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, GBP, PLN, USD i EUR.

OTP m-banking

Trajni nalozi

Funkcija "Trajni nalozi" omogućuje pregled detalja aktivnih trajnih naloga. Prikazuju se podaci o internim, individualnim i eksternim trajnim nalozima.

OTP m-banking

Poruke

Funkcija "Poruke" predstavlja interni poštanski pretinac za poruke o provedenim ili odbijenim platnim nalozima u najavi, statusu zahtjeva za izdavanje bankovnih kartica i slično. Broj koji se nalazi u zagradama desno od naziva korisniku daje informaciju o broju nepročitanih poruka koje se nalaze u poštanskom pretincu.

OTP m-banking

Promjena PIN-a

Funkcija "Izmjena PIN-a" korisniku nudi mogućnost izmjene PIN-a koji služi za ulazak u otpdirekt funkcionalnost aplikacije. PIN je niz od minimalno 4 do maksimalno 10 znamenaka. Pogrešnim unosom PIN-a (3 puta) moguće je napraviti zaključavanje i aplikacije. U tom slučaju potrebno je obratiti se u poslovnicu za pokretanje postupka redistribucije korisničkog identifikatora i jednokratne zaporke. Isto je moguće napraviti i putem Element@ internet bankarstva.

OTP m-banking

Informacije i pomoć

Funkcija "Informacije i pomoć" korisniku nudi niz korisnih informacija i poveznica. Tu se nalaze svi bitni kontakt podaci za OTP banku, automatsko pozivanje kontakt centra, opcija blokade izgubljene ili ukradene bankovne kratice, e-mail adresa službe pomoći, poveznice na web stranice OTP banke i OTP Investa. U istom izborniku moguća je provjera verzije aplikacije - "Mobilno bankarstvo - info".

Platni nalog

Transakcija "Platni nalog" omogućuje korisniku zadavanje platnih naloga prema računima poslovnih subjekata u OTP banci i svim kunskim računima u drugim bankama. Sa predmetnom transakcijom moguće je zadati platni nalog na tekući dan ili najaviti plaćanje za neki drugi proizvoljan datum. Platni nalog je moguće unijeti popunjavanjem obaveznih polja ili pozivanjem podataka iz pohranjenih predložaka. Predlošci pohranjeni putem Element@ internet bankarstva OTP banke vidljivi su u aplikaciji OTP m-banking i mogu se koristiti bez ograničenja.

OTP m-banking

Slijed unosa platnog naloga:

 1. Plaćanja i prijenosi
 2. Platni nalog
 3. Odabir računa sa kojeg se plaća (račun terećenja)
 4. Unos podataka sa uplatnice
 5. Unos dodatnih podataka (opcionalno)
 6. Potvrda na opciju "Plati"
 7. Potvrda kontrolnog zaslona ili odustajanje (povratak u nalog)
 8. Unos PIN-a i potvrda
 9. Odgovor na pitanje da li se nalog želi spremiti u predloške
 10. Ako je odgovor NE - završava se transakcija
 11. Ako je odgovor DA - Upisati naziv predloška i radnju u smislu pohrane potpuno novog predloška ili samo ažuriranje postojećeg predloška.

OTP m-banking

Platni nalog 2D bar kod

Polja platnog naloga moguće je popuniti automatizmom skeniranjem 2D bar koda na uplatnici. Iniciranje funkcije skeniranja 2D bar koda vrši se sa transakcijom "Platni nalog 2D bar kod"

OTP m-banking

OTP m-banking

Slijed unosa platnog naloga korištenjem skeniranja 2D bar koda:

 1. Plaćanja i prijenosi
 2. Platni nalog 2D bar kod
 3. Odabir računa sa kojeg se plaća (račun terećenja)
 4. Skeniranje 2D bar koda
 5. Potvrda na opciju "Plati"
 6. Potvrda kontrolnog zaslona ili odustajanje (povratak u nalog)
 7. Unos PIN-a i potvrda
 8. Odgovor na pitanje da li se nalog želi spremiti u predloške
 9. Ako je odgovor NE - završava se transakcija
 10. Ako je odgovor DA - Upisati naziv predloška i radnju u smislu pohrane potpuno novog predloška ili samo ažuriranje postojećeg predloška.

Interni prijenosi

Transakcija internih prijenosa omogućuje prijenos između vlastitih kunskih računa, kunskih računa opunomoćenja, te prijenos na kunske račune klijenata OTP banke (opcija slobodan unos računa).

OTP m-banking

Slijed unosa internog prijenosa na kunske račune sa svim svojim elementima:

 1. Plaćanja i prijenosi
 2. Interni prijenosi
 3. Odabir računa sa kojeg se plaća tj. prenese sredstva (račun terećenja)
 4. Odabir računa na koji se plaća tj. prenese sredstva (račun terećenja) ili slobodan unos kunskog računa u OTP banci.
 5. Unos iznosa plaćanja tj. prijenosa>
 6. Potvrda na opciju "Plati"
 7. Potvrda kontrolnog zaslona ili odustajanje (povratak u nalog)
 8. Unos PIN-a i potvrda
 9. Odgovor na pitanje da li se nalog želi spremiti u predloške
 10. Ako je odgovor NE - završava se transakcija
 11. Ako je odgovor DA - Upisati naziv predloška i radnju u smislu pohrane potpuno novog predloška ili samo ažuriranje postojećeg predloška.

Kupovina valute

Transakcija kupovine valute omogućuje kupnju deviznih sredstava sa kunskih računa na vlastite račune u stranoj valuti ili račune u stranoj valuti po kojima korisnik ima punomoć.

OTP m-banking

Slijed unosa kupovine valute sa svim svojim elementima:

 1. Plaćanja i prijenosi
 2. Kupoprodaja valute
 3. Kupovina valute
 4. Odabir računa sa kojeg se plaća tj. kupuje valuta (HRK) (račun terećenja)
 5. Odabir računa na koji se kupuje valuta (računi strane valute)
 6. Unos iznosa kupnje u valuti odabranog računa na koji se kupuju devize
 7. Potvrda na opciju "Plati"
 8. Potvrda kontrolnog zaslona ili odustajanje (povratak u nalog)
 9. Unos PIN-a i potvrda

Prodaja valute

Transakcija prodaje valute omogućuje prodaju deviznih sredstava sa vlastitih računa ili računa opunomoćenja u stranoj valutu i na račune u kunama.

OTP m-banking

Slijed unosa prodaje valute sa svim svojim elementima:

 1. Plaćanja i prijenosi
 2. Kupoprodaja valute
 3. Prodaja valute
 4. Odabir računa sa kojeg se prodaje valuta (račun u stranoj valuti) (račun terećenja)
 5. Odabir računa na koji se prodaje valuta (kunski račun)
 6. Unos iznosa prodaje valute u kunama (upisuje se željeni iznos prodaje u kunama, protuvrijednost u valuti se automatski izračunava u kontrolnom zaslonu)
 7. Potvrda na opciju "Plati"
 8. Potvrda kontrolnog zaslona ili odustajanje (povratak u nalog)
 9. Unos PIN-a i potvrda

Kupovina GSM bonova

Transakcija "Kupovina GSM bonova" omogućuje korisniku kupovinu GSM bonova mobilnih operatera (Hrvatski telekom, Vip, Tele2, Tomato i Bonbon)

OTP m-banking

Slijed kupovine GSM bonova:

 1. Plaćanja i prijenosi
 2. Kupovina GSM bonova
 3. Nova kupovina
 4. Odabir mobilnog operatera
 5. Odabir iznosa GSM bona koji se kupuje
 6. Odabir računa sa kojeg se plaća (račun terećenja)
 7. Potvrda na opciju "Plati"
 8. Potvrda izvršenja naloga ili odustajanje (povratak u nalog)
 9. Unos PIN-a i potvrda

Napomena: Završetkom transakcije kod bona se može kopirati pritiskom na kod.

OTP m-banking

Prijenos na kreditnu karticu

Transakcija "Prijenos na kreditnu karticu" omogućuje prijenos kunskih sredstava na račun revolving kreditne kartice.

OTP m-banking

Slijed unosa prijenosa na račun revolving kreditne kartice sa svim svojim elementima:

 1. Plaćanja i prijenosi
 2. Prijenos na kreditnu karticu
 3. Odabir računa sa kojeg se vrši prijenos na kreditnu karticu (HRK)
 4. Odabir računa kreditne kartice na koji se vrši prijenos
 5. Unos iznosa prijenosa u kunama
 6. Potvrda na opciju "Plati"
 7. Potvrda kontrolnog zaslona ili odustajanje (povratak u nalog)
 8. Unos PIN-a i potvrda

Prijenos na prepaid karticu

Transakcija "Prijenos na prepaid karticu" omogućuje prijenos kunskih sredstava na račun Visa Web prepaid kartice i Mastercard contactless prepaid kartice.

OTP m-banking

Slijed unosa prijenosa na račun prepaid kartica sa svim svojim elementima:

 1. Plaćanja i prijenosi
 2. Prijenos na prepaid karticu
 3. Odabir računa sa kojeg se vrši prijenos na prepaid karticu (HRK)
 4. Odabir računa prepaid kartice na koji se vrši prijenos
 5. Unos iznosa prijenosa u kunama
 6. Potvrda na opciju "Plati"
 7. Potvrda kontrolnog zaslona ili odustajanje (povratak u nalog)
 8. Unos PIN-a i potvrda

Prijenos sa prepaid kartice

Transakcija "Prijenosa sa prepaid kartice" omogućuje povlačenje kunskih sredstava sa računa Visa Web prepaid kartice i Mastercard contactless prepaid kartice na kunski račun.

OTP m-banking

Slijed unosa prijenosa sa računa prepaid kartica sa svim svojim elementima:

 1. Plaćanja i prijenosi
 2. Prijenos sa prepaid kartice
 3. Odabir računa prepaid kartice sa koje se vrši prijenos
 4. Odabir računa na kojeg se vrši prijenos sa prepaid kartice
 5. Unos iznosa prijenosa u kunama
 6. Potvrda na opciju "Plati"
 7. Potvrda kontrolnog zaslona ili odustajanje (povratak u nalog)
 8. Unos PIN-a i potvrda

Korištenje predložaka

Pomoću aplikacije OTP m-banking moguće je kreirati predloške platnih naloga i predloške internih prijenosa. Predloške je moguće kreirati u samom zaslonu platnog naloga ili u zaslonu internog prijenosa neposredno nakon potvrde plaćanja. Svi predlošci pohranjeni putem Internet bankarstva vidljivi su i putem OTP m-banking aplikacije te se slobodno mogu koristiti u postupcima plaćanja i prijenosa. Također, moguće su izmjene predložaka unesenih putem Internet bankarstva kao i pohrana istih pod drugim nazivom kao potpuno nov predložak.

OTP m-banking

OTP m-banking

OTP m-banking

Dohvat predložaka moguć je u izborniku Plaćanja i prijenosi >> Predlošci.

Na slijednom zaslonu prikazuje se osnovna podjela predložaka na platne naloge te interne prijenose kako je to vidljivo na slici zaslona gore. Odabirom jedne od ponuđenih opcija ulazi se u popis pohranjenih predložaka.

Sa popisa pohranjenih predložaka odabire se željeni predložak te se isti prikazuje na zaslonu mobilnog uređaja. Korisnik se nakon prikaza sadržaja predloška još uvijek ne nalazi u platnom nalogu. Da bi se podaci prenijeli u platni nalog, isto je potrebno potvrditi opcijom "Unos naloga". Kod Android platformi tipka "Unos naloga" se nalazi u skrivenom izborniku.

Pregled naloga

Aplikacija OTP m-banking korisniku omogućuje preglede svih zadanih platnih naloga putem same OTP m-banking aplikacije ili zadanih platnih naloga putem Element@ internet bankarstva.

OTP m-banking

Opcija "Pregleda platnih naloga" poziva se iz izbornika Plaćanja i prijenosi. Prvi slijedni zaslon je filter po vrsti naloga kako je to prikazano na slici lijevo. Pored pregleda "Provedeni platni nalozi" kao primarne transakcije, u opciji "Neprovedeni platni nalozi" moguć je uvid u odbijene platne naloge koji su bili u najavi ili neautorizirane platne naloge unesene putem Element@ internet bankarstva.

U izborniku "Platni nalozi u najavi" moguć je dohvat svih platnih naloga koji imaju odgođeni datum izvršenja, bez obzira da li su isti zadani putem OTP m-banking aplikacije ili putem Internet bankarstva.

Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga odluči brisati nalog koji je stavljen u najavu to može napraviti kroz ovaj pregled pritiskom na Brisanje naloga.

OTP m-banking

OTP m-banking

Filter pretrage naloga

Filter pretrage naloga korisniku nudi tri razine pretrage. Osnovni izbor je pretraga po "Broju dana" od tekućeg dana pa unazad. Npr. ukoliko se želi pregledavati platne naloge unesene u zadnjih deset dana dovoljno je u polje pod nazivom "Unesite broj dana" upisati broj 10. Na isti način funkcionira kriterij po "Broju transakcija". U ovom slučaju aplikacija će dohvatiti zadnjih 10 naloga bez obzira na vrijeme kada su isti uneseni.

Filter "Za razdoblje" korisniku nudi precizno pozicioniranje u jedan ili više dana (period) za koji želi pregledati unesene naloge. Dovoljno je unijeti početni i završni datum perioda za koji se želi pozvati unesene naloge.

OTP m-banking

OTP m-banking

Slanja potvrde plaćanja na željenu email adresu

U transakciji pregleda naloga moguće je inicirati postupak slanja potvrde plaćanja na vlastitu ili proizvoljno upisanu email adresu. Potvrdu plaćanja moguće je poslati za platne naloge i za transakcije internih prijenosa. Za platne naloge koji su zadani sa odgođenim datumom izvršenja (platni nalozi u najavi) također je moguće pokrenuti postupak slanja potvrde plaćanja, no potvrda plaćanja biti će poslana primatelju tek u trenutku izvršenja naloga na zadani datum. Potvrda plaćanja dostavlja se u *.pdf formatu. Opcija za slanje potvrde plaćanja nalazi se u transakciji Plaćanja i prijenosi -> Pregled naloga.

OTP m-banking

Nakon odabira vrste naloga (provedeni ili u najavi), te filtera načina pretrage, na zaslonu se prikazuje analitički popis naloga. Ulaskom u detalje naloga za koji se želi poslati potvrda plaćanja u gornjem desnom dijelu zaslonu pojavljuje se opcija "Potvrda". Odabirom opcije "Potvrda" ulazi se u zaslon za upis email adrese primatelja. Ukoliko na bazi OTP banke u kontakt podacima postoji pohranjena email adresa korisnika OTP m-banking aplikacije, u polju će već biti upisana ta email adresa. Istu je moguće izmjeniti ukoliko se potvrda želi poslati drugom primatelju. Nakon upisa email adrese primatelja, transakciju slanja potvrde plaćanja potrebno je završiti odabirom opcije "Nastavi".

Ostali pregledi

Računi

OTP m-banking

Funkcija "Računi" omogućuje brzi pregled raspoloživog stanja za sve vlasničke i opunomoćeničke račune u OTP banci kao i pregled prometa računa po jednom od odabranih kriterija te daje uvid u detalje pojedinačne transakcije.

Štednja

OTP m-banking

Funkcija "Štednja" omogućuje pregled aktivnih štednji sa svim detaljima kao npr: status, datum oročenja, ročnost, stanje glavnice, iznos kamate (%), obračunatu kamatu na dan upita, očekivani iznos kamata na dan dospijeća, datum dospijeća, tip oročenja, zanovljavanje i kapitalizacija ...

Krediti

OTP m-banking

Funkcija "Krediti" omogućuje pregled aktivnih kredita sa svim detaljima kao npr: naziv kredita, broj ugovora, odobreni iznos, valuta kredita, datum odobrenja, datum dospijeća, iznos anuiteta, kamatna stopa, broj računa uplate, nedospjela glavnica u HRK i valuti kredita, stanje računa uplate, dospjela glavnica, dospjela redovna kamata, dospjele zatezne kamate, ukupne dosjele obaveze ...

Kartice

OTP m-banking

Funkcija "Kartice" omogućuje pregled vlastitih i dodatnih bankovnih kartica. Nakon odabira jedne od ponuđenih kartica na zaslonu mobilnog uređaja se prikazuju detalji kartice kao npr. status, rok važenja, račun namirenja, dan terećenja, račun uplate, odobreni kredit, mjesečni limiti, raspoloživi iznosi, neplaćeni dug, iznos u korištenju i rezervacija, neraspoređene uplate. U donjem dijelu zaslona "detalji kartice" vidljiva je opcija za pregledavanje prometa po računu bankovne kartice. Pregled prometa po računu bankovne kartice moguć je po karticama sa oznakom "osnovni korisnik", dok za kartice sa oznakom "dodatni korisnik" pregled prometnog računa na koji su povezane kartice (osnovna i dodatne) nije moguć.

Funkcija "Investicijski fondovi" omogućuje uvid u pregled stanja udjela u svim fondovima OTP Investa, s dodatnim korisnim podacima o fondovima.

Investicijski fondovi

OTP m-banking

Trajni nalozi

OTP m-banking

Funkcija "Trajni nalozi" omogućuje dohvat zadanih trajnih naloga te uvid u detalje kao npr. redni broj ugovora, datum ugovaranja trajnog naloga, tko je ugovorio, račun terećenja, status naloga, naziv primatelja, račun primatelja, svrha plaćanja, datum zadnjeg plaćanja, iznos zadnjeg plaćanja, datum sljedećeg plaćanja, broj dogovorenih plaćanja, broj neredovitih plaćanja ...

Poruke

OTP m-banking

Funkcija "Poruke" omogućuje pregled pristiglih internih poruka banke vezanih za izvršenje platnih naloga u najavi, zatim o statusu zahtjeva za izdavanje bankovne kartice i ostalih servisnih informacija. Ukoliko korisnik ima nepročitanih poruka ili pročitanih poruka koje nisu označene "kao pročitane" na glavnom izborniku neposredno pored naziva funkcije u zagradama se nalazi broj takvih poruka. Nakon brisanja poruka više nije dostupna.

Tečajna lista

OTP m-banking

Funkcija "Tečajna lista" omogućuje dohvat tečajne liste OTP banke koja važi na odabrani datum. Nakon odabira parametara dobiju se tečajevi izabrane valute na željeni datum. Prikazuju se tečajevi: kupovni za efektivu (gotovinu), prodajni za efektivu (gotovinu), srednji tečaj (HNB), kupovni za devize (bezgotovinski/preko računa) i prodajni za devize (bezgotovinski/preko računa).

Kalkulatori

Kalkulator valuta

OTP m-banking

Pri korištenju kalkulatora valuta vrlo je važno precizno postaviti upit tj. znati što se želi izračunati, naročito kada je u pitanju konverzija strane valute u stranu valutu. Prilikom konverzije koriste se prodajni i kupovni tečajevi OTP banke za gotovinu (efektivu) i tečajevi za devize (bezgotovinsko/preko računa). Za precizan izračun potrebno je točno postaviti parametre upita.

Napomena:Kalkulator valuta za izračun koristi važeću tečajnu listu OTP banke na dan upita.

Kalkulator štednje

OTP m-banking

Kalkulator štednje omogućuje proizvoljan unos iznosa glavnice štednje (valute nisu važne za ovakav način izračuna), perioda oročenja u mjesecima, te proizvoljan unos kamatne stope. Na jednostavan i potpuno fleksibilan način moguće je unijeti sve parametre štednje te izračunati okvirni iznos kamate po dospijeću štednje.

Napomena: Rezultat izračuna kalkulatora štednje je samo informativnog karaktera i ničim ne obvezuje banku.

Kalkulator kredita

OTP m-banking

Kalkulator kredita omogućuje proizvoljan unos iznosa glavnice kredita (valute nisu važne za ovakav način izračuna), perioda kredita u zadanim okvirima (godine), te proizvoljan unos kamatne stope. Na jednostavan i potpuno fleksibilan način moguće je unijeti sve bazične parametre kredita te izračunati okvirni iznos mjesečnog anuiteta.

Napomena: Rezultat izračuna kalkulatora kredita je samo informativnog karaktera i ničim ne obvezuje banku.

Promjena PIN-a

Funkcija "Promjena PIN-a" korisniku omogućuje neograničenu izmjenu PIN-a koji se koristi kod ulaska u aplikaciju te kod autorizacije platnih naloga i prijenosa. Izmjena PIN-a vrši se kroz tri zaslona kako je to prikazano na slikama ispod. U prvi zaslon unosi se stari PIN tj. pin koji se koristio za ulazak u aplikaciju, na drugom zaslonu unosi se novi PIN, a na trećem zaslonu potvrđuje se unos novog PIN-a unosom istih znamenaka. Minimalna dužina PIN-a je 4 znamenke, a maksimalna dozvoljena dužina je 10 znamenka. Aplikacija ima kontrolu na unos jednostavnog niza brojeva tipa 1234, tj. aplikacija neće dozvoliti potvrdu takvog PIN-a.

OTP m-banking

OTP m-banking

OTP m-banking

Aplikacija OTP m-banking podrazumijeva vrlo stroge sigurnosne mjere. Ulazak u aplikaciju moguć je pravilnim unosom PIN-a korisnika. Dozvoljen broj pogrešaka je 2x, a pogrešnim trećim unosom PIN-a aplikacija sa automatizmom arhivira, te nije moguć nastavka korištenja iste bez zamjene aplikacije. Zamjenu aplikacije korisnik usluge može napraviti u bilo kojoj poslovnici OTP banke ili samostalno ukoliko posjeduje Internet bankarstvo sa opcijom "Ponovna instalacija" u izborniku Mobilne aplikacije. Korisnik usluge će u oba slučaja dobiti potpuno novi Korisnički identifikator i inicijalnu zaporku.

Informacije i pomoć

Funkcija "Informacije i pomoć" nudi niz korisnih opcija i poveznica:

 1. Informacije o OTP banci - osnovne informacije o OTP banci poput broja žiro računa, adresnih podataka, kontakt telefona i slično
 2. Korisnička podrška - Automatsko telefonsko povezivanje sa Kontakt centrom OTP banke.
 3. Prijava blokade bankovnih kartica - Automatsko telefonsko povezivanje sa Kontakt centrom OTP banke.
 4. E-mail kontakt - Automatsko pozivanje e-mail funkcije telefona za slanje poruke prema banci
 5. Online uputa - mobilno bankarstvo - Online uputa za korištenje OTP mobilnog bankarstva.
 6. WEB stranice OTP banke - Poveznica za WEB stranice OTP banke
 7. Investicijski fondovi - Poveznica za WEB stranice OTP Investa
 8. Mobilno bankarstvo - info - Osnovne informacije o verziji aplikacije OTP m-banking.

 

Kontakt centar OTP banke - telefonska služba pomoći korisnicima internet i mobilnog bankarstva.

Radno vrijeme: radnim danom od 08:00 do 21:00 i subotom od 08:00 do 13:00

Telefon: 072-201-555

E-mail: helpdesk@otpbanka.hr, info@otpbanka.hr