Novosti OTP banke za poduzetnike

09.02.2024.
U tijeku je kampanja slanja poruka elektroničke pošte u ime OTP banke koje sadrže poveznicu na lažnu stranicu internetskog bankarstva OTP banke. Poruke koje napadači šalju dolaze s lažnih domena a ne s legitimne domene OTP banke  @otpbanka.hr. Pomoću poruke napadač nastoji navesti korisnika internetskog bankarstva da unese svoje podatke za prijavu na lažnoj stranici internetskog bankarstva te se na taj način domogne korisnikovih podataka za prijavu u tu uslugu. Ako primite takvu ili sličnu poruku, obrišite je bez korištenja poveznica iz poruke i molimo vas, ako nas već niste...
08.01.2024.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače i Terminski plan banke za izvršenje platnih naloga s primjenom od 01. veljače 2024. godine.
08.01.2024.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. veljače 2024.
25.08.2023.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete korištenja dnevno-noćnih trezora OTP banke s primjenom od 11. rujna 2023. godine.
15.05.2023.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače i uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. lipnja 2023.
12.05.2023.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete za korištenje usluge OTP m-business za poslovne subjekte s primjenom od 1. lipnja 2023. godine.
03.03.2023.
Novi Terminski plan izvršenja platnih naloga za nepotrošače primjenjuje se od 20. ožujka 2023. godine.
15.12.2022.
Po uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine u primjeni će biti sljedeće kamatne stope na depozite po viđenju poslovnih subjekata.
13.12.2022.
Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22, 88/22; 15.07.2022.) OTP banka d.d. usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta u poslovanju s pravnim osobama s primjenom od 1.1.2023. Navedeni interni akti usklađeni su sa odredbama Zakona i dostupni pod "Opći uvjeti i dokumenti".  
13.12.2022.
Po uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 2023. godine u primjeni će biti sljedeće naknade za usluge platnog prometa i uslugu najma sefa za nepotrošače.