Odluka o izmjeni tarifa naknada

Od 1. siječnja 2014. godine stupaju na snagu nove tarife naknada OTP banke u dijelu podizanja gotovine Mastercard debitnim i Mastercard kreditnim karticama na bankomatima OTP grupe u inozemstvu, za što će naknada iznositi 1 EUR po transakciji.