Održivost u sklopu usluge investicijskog savjetovanja

U skladu sa svojom poslovnom filozofijom OTP banka d.d. (dalje u tekstu: Banka) ima za cilj povećati održivost i društvenu odgovornost na svim dostupnim razinama, kako bi što više doprinijela pozitivnim i potrebnim promjenama koje mogu utjecati na financijski sustav.

Slijedom navedenog Banka je kao pružatelj usluge investicijskog savjetovanja usvojila Politiku uključivanja rizika održivosti u proces investicijskog savjetovanja kojom je definiran način uključivanja rizika održivosti (ESG rizika), koji za posljedicu mogu imati negativan učinak na izvedbu proizvoda unutar same usluge u proces investicijskog savjetovanja.

U kontekstu politike Europske unije ESG rizici nastaju kao negativni financijski utjecaji od materijalizacije negativnih okolišnih, socijalnih ili upravljačkih događaja te se sastoje od:

  • Okolišnih rizika koji predstavljaju rizike izložene klimi ili propadanju okoliša.
  • Društvenih rizika koji se ostvaruju zbog loših standarda poštivanja elementarnih ljudskih prava, neučinkovitih radnih odnosa te nepravednih ili netransparentnih praksi kupaca i
  • Upravljačkih rizika koji se odnose na loše ili netransparentne mjere upravljanja poduzećima, uključujući nedostatak potkrijepljenih pravila o sprečavanju pranja novca, antikorupcije.

Pri odabiru proizvoda koje namjerava uključiti u uslugu investicijskog savjetovanja OTP banka će uvijek voditi računa o tome da proizvođači takvih proizvoda poštuju barem jednake standarde i načela kakve primjenjuje OTP banka u procesu usluge investicijskog savjetovanja. Također će voditi računa i uvijek dati prednost onim proizvodima koji odgovaraju profilu klijenta, a koji rezultiraju manjim negativnim učincima na čimbenike održivosti.

U okvirima uspostavljenog procesa investicijskog savjetovanja, a imajući u vidu paletu proizvoda koje Banka stavlja klijentima na raspolaganje, Banka će do daljnjega, a  u svrhu mjerenja i procjene rizika održivosti, koristiti podatke koje joj na raspolaganje stavljaju proizvođači proizvoda odnosno društva s kojima Banka ima aktivan ugovor o poslovnoj suradnji (dalje u tekstu: Partneri). 

Ako Partneri uključe rizike održivosti u svoje proizvode i te informacije objave u predugovornim informacijama, Banka će takva obilježja uzimati u obzir prilikom odabira proizvoda u procesu investicijskog savjetovanja, a sve informacije o proizvodima Banka će učiniti dostupnima klijentima te će im biti detaljno objašnjeni u procesu pružanja usluge  .

 

Kako bi ispunila sve regulatorne zahtjeve, Banka je u predugovorne informacije vezane za pružanje usluge investicijskog savjetovanja i proizvode  (Informacije za ulagatelje u financijske instrumente) uključila opise načina na koji su rizici održivosti uključeni u procesu pružanja usluge investicijskog savjetovanja.

Izjava o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganju na čimbenike održivosti