Obavijest sudionicima kredita s valutnom klauzulom u CHF

Sukladno odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (NN 102/2015), koji su stupili na snagu od 30. rujna 2015.g., propisana je obveza Banke da u zakonskom roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Zakona, korisnicima kredita i ostalim obveznicima po kreditu u kunama uz valutnu klauzulu u CHF dostavi Izračun konverzije kredita uz valutnu klauzulu u CHF u kredit uz valutnu klauzulu u EUR, zajedno s prijedlogom novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Ovim putem pozivamo sve sudionike u kreditu da provjere ispravnost svojih adresa za dostavu dokumentacije u Banci, kako bi osigurali da preporučene pošiljke s povratnicom budu dostavljene na ispravnu adresu.

Podatke o adresi možete provjeriti:

Ukoliko je došlo do promjene adresnih podataka, iste možete ažurirati osobno u poslovnici Banke uz predočenje identifikacijskog dokumenta, ili samostalno putem usluge Element@ Internet bankarstva, ažuriranjem polja „Adresa stanovanja“ u izborniku „Osobni podaci“.

Vaša OTP banka d.d.