Nove tarife naknada za kredite građana

Uprava Banke usvojila je nove Naknade OTP banke za usluge poslovanja s kreditima građana  koje vrijede od 26.07.2016. godine.