Poziv za sudjelovanje u natječaju

OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

OGLAŠAVA

prodaju potraživanja

 

I. OTP banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke. Predmet prodaje su potraživanja Banke prema poslovnom subjektu okvirnog ukupnog iznosa od 180 milijuna kuna na dan 28.10.2022. godine, a koje potraživanje je osigurano dvjema poslovnim nekretninama u Dalmaciji.

 

Izmjena Odluke o naknadama OTP banke

Uprava OTP Banke je usvojila izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada po poslovima sa suvlasnicima stambenih zgrada koje stupaju na snagu 01. siječnja 2023.

Nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01.studenog 2022.

Nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. studenog 2022.

Poziv za sudjelovanje u natječaju

OTP banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za kupnju tražbine. Predmet prodaje je nedospjela tražbina Banke prema poslovnom subjektu potvrđena pravomoćnom predstečajnom nagodbe  koja na dan 30. rujna 2022. godine okvirno iznosi 24 milijuna kuna.

Pozivaju se svi zainteresirani da se obrate Banci pisanim putem na adresu:

OTP banka d.d.

Domovinskog rata 61

21000 Split

n/r Odjel rane interne naplate za pravne osobe

s naznakom „Prodaja tražbine“

Prilikom iskazivanja interesa potrebno je navesti:

OTP banka usvojila izmjene i dopune Općih uvjeta i Odluke o naknadama s primjenom od 1. siječnja 2023. godine

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22, 88/22;15.07.2022.), OTP banka d.d. usvojila je izmjene i dopune općih uvjeta i Odluke o naknadama u poslovanju s fizičkim osobama, s primjenom od 1.1.2023.

Uvođenje eura - odgovori na vaša pitanja na jednom mjestu!

Od 1. siječnja euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Zato nam je važno da kao naš klijent, na vrijeme znate što uvođenje eura znači za proizvode i usluge koje imate u OTP banci d.d.

Hrvatski

Novi opći uvjeti OTP banke d.d.

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače i Opće uvjete za korištenje eLEMENT@-e za poslovne subjekte s primjenom od 20. svibnja 2022. godine.

Nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. travnja 2022.

Obavijest klijentima

Transferi na račune banaka ili kompanija u ruskom vlasništvu na koje utječu međunarodne financijske restriktivne mjere (sankcije) kao i na osobe pogođene sankcijama bit će izvršene ili odbijene u skladu s važećim sankcijskim okvirom Europske unije.