Nova Odluka o naknadama OTP banke

Uprava OTP banke d.d. donijela je odluku o izmjeni Odluke o naknadama OTP banke d.d. za poslovanje s karticama fizičkih osoba. Od 1. siječnja 2024. ukida se naknada za podizanja gotovog novca na bankomatima ostalih članica OTP grupe u inozemstvu s Visa Classic i Mastercard debitnim karticama vezanim uz tekuće, devizne i žiro račune fizičkih osoba. Ujedno se ukida prikaz dvojnog iskazivanja naknada u kunama i informacija o fiksnom tečaju.

Obavijest o obradi podataka o načinu korištenja proizvoda i usluga Banke

Informirajte se o obradi podataka o načinu korištenja proizvoda i usluga Banke, a sve u svrhu ponude proizvoda i usluge s cjenovnim uvjetima prilagođenima vašim potrebama.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split, s danom 17.11.2023. godine objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnine opisane pod „Predmet prodaje“ u vlasništvu OTP banke d.d.

I. PREDMET PRODAJE

Novi Opći uvjeti, Terminski plan i Odluka o naknadama OTP banke d.d.

Uprava OTP banke d.d. donijela je odluku o uvođenju nove usluge digitalnog bankarstva OTPgo koja će objediniti postojeće usluge OTPdirekt i OTP m-banking. Također, popratno su usvojene izmjene i dopune Općih uvjeta, Odluke o naknadama i Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga OTP banke d.d. za potrošače.

Novi Opći uvjeti korištenja dnevno-noćnih trezora OTP banke

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete korištenja dnevno-noćnih trezora OTP banke s primjenom od 11. rujna 2023. godine.

Nove naknade za usluge platnog prometa i uslugu najma sefa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače i uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. lipnja 2023.

Novi Opći uvjeti za korištenje usluge OTP m-business za poslovne subjekte

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete za korištenje usluge OTP m-business za poslovne subjekte s primjenom od 1. lipnja 2023. godine.

Novi Terminski plan izvršenja platnih naloga za nepotrošače

Novi Terminski plan izvršenja platnih naloga za nepotrošače primjenjuje se od 20. ožujka 2023. godine.

Novi Opći uvjeti poslovanja

Uprava OTP banke d.d. usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada koji stupaju na snagu 20. veljače 2023.

Javni poziv za prikupljanje ponuda

OTP banka d.d. Split, Domovinskog rata 61, Split, s danom 14.01.2023. godine objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnine opisane pod „Predmet prodaje“ u vlasništvu OTP banke d.d.

 

I. PREDMET PRODAJE