Paket OTP Plus

Uz paket OTP Plus ostvarujete popuste u korištenju velikog broja proizvoda i bankarskih usluga, ali i značajnu uštedu vremena korištenjem privilegirane usluge privatnog bankara, koji omogućuje bržu i kvalitetniju realizaciju svih vaših zahtjeva. Paket OTP Plus omogućuje lakoću i jednostavnost u upravljanju vašim financijama putem modernih kanala kao što su internet i mobilno bankarstvo te nudi razne mogućnosti ulaganja vaših sredstava, a ugovaranjem Visa Gold kartice u paketu ostvarujete i niz dodatnih pogodnosti. Korištenje usluga privatnog bankara, osobe koja će vam uvijek biti na raspolaganju te svojim iskustvom i stručnošću pomagati u upravljanju vašim financijama, posebna je pogodnost ovog paketa. Ukoliko želite, vaš privatni bankar može u vaše ime i po vašem nalogu, ugovoriti i sve usluge koje u paketu odaberete i tako vam osigurati dragocjeno slobodno vrijeme.

Iskoristite pogodnosti

 • Usluge privatnog bankara kroz sljedeće pogodnosti:
  • usluga u posebnom okruženju koje osigurava veću razinu udobnosti i privatnosti
  • savjetovanje o svim proizvodima u ponudi Banke
  • preporuka i ugovaranje svih usluga na jednom mjestu
  • mogućnost najavljenog dolaska (nema čekanja u redu)
  • mogućnost davanja naloga privatnom bankaru za izvršenje transakcija, putem telefona ili faxa
  • prioritet kod odobravanja kredita
 • posredovanje u korištenju brokerskih usluga
 • posredovanje u korištenju usluga OTP Investa
 • posredovanje u korištenju usluga OTP Leasinga
 • posredovanje i prioritet u korištenju usluga OTP Nekretnina
 • posredovanje u korištenju proizvoda i usluga osiguravajuće kuće s kojom Banka ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji
 • otvaranje i vođenje tekućeg, deviznog i žiro računa bez naknade
 • otvaranje i vođenje tekućeg/deviznog računa OTP Dinamik štednje bez naknade
 • korištenje usluge Internet bankarstva (OTP direkt / OTP mobilni token), Telefonskog te Mobilnog bankarstva bez mjesečne naknade uz popuste na izvršenje online plaćanja
 • otvaranje i izvršenje trajnih naloga bez naknade
 • doznake iz inozemstva bez naknade
 • izdavanje čekovnih blanketa uz povoljnije naknade
 • isplate mirovine 01-og u mjesecu
 • prekoračenje po tekućem računu u visini 0,5 do 3 prosječna mjesečna primanja uz nižu kamatnu stopu
 • ugovaranje Visa Gold kartice* bez troška upisnine i članarine (za osnovnog i dodatnog korisnika)
 • povoljnija kamatna stopa na revolving kredit po Visa Gold kreditnoj kartici
 • obrada kreditnog zahtjeva bez naknade
 • povoljnija kamata na dogovorno oročenje iznad 25.000 eura
 • jedinstvena mjesečna naknada za korištenje paketa

___________________________

   * Klijent mora udovoljiti uvjetima Banke

Usporedi OTP pakete i izaberi pravi

Izaberite pakete:
Paket standard
Paket senior
Paket index
Paket plus
Paket internet
Paket mininet
Sadržaj Redovna ponuda Standard Senior Index Plus Internet Mininet
Tekući račun (Visa Electron ili MasterCard debitna kartica) 11 kn mjesečno Besplatno Besplatno Besplatno (Studentski tekući račun) Besplatno Besplatno Besplatno
Devizni račun 60 kn godišnje Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno
Žiro račun 7 kn mjesečno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno
Tekući račun OTP Dinamik štednje 15 kn mjesečno 30% popusta 50% popusta 50% popusta Besplatno 30% popusta 30% popusta
Devizni račun OTP Dinamik štednje 15 kn mjesečno 30% popusta 50% popusta 50% popusta Besplatno 30% popusta 30% popusta
Dozvoljeno prekoračenje U visini do jednog prosječnog mjesečnog primanja, max.40.000 kn, kamatna stopa 9,68% godišnje U visini 0,5 do 3 prosječna mjesečna primanja, max.40.000 kn, kamatna stopa 8,68% do 9,68% godišnje U visini 0,5 do 3 prosječna mjesečna primanja, max.40.000 kn, kamatna stopa 8,68% do 9,68% godišnje U visini 0,5 do jednog prosječnog mjesečnog primanja, kamatna stopa 6,68% do 8,68% godišnje U visini 0,5 do 3 prosječna mjesečna primanja, max. 80.000 kn****, kamatna stopa 7,68% do 9,68% godišnje U visini 0,5 do 3 prosječna mjesečna primanja, max.40.000 kn, kamatna stopa 8,68% do 9,68% godišnje U visini do jednog prosječnog mjesečnog primanja, max.40.000 kn, kamatna stopa 9,68% godišnje
Datum isplate mirovine Po primitku uplate HZMO - 1. u mjesecu*** - 1. u mjesecu*** - -
MasterCard Standard charge ili MasterCard Standard revolving kartica* Upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 200 kn godišnje Bez upisnine, 50% popusta na članarinu Bez upisnine, 50% popusta na članarinu - - Bez upisnine, 50% popusta na članarinu -
Visa Classic charge ili Visa Classic revolving kartica* Upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 200 kn godišnje Bez upisnine, 50% popusta na članarinu Bez upisnine, 50% popusta na članarinu - - Bez upisnine, 50% popusta na članarinu -
Visa Gold kartica* Osnovni korisnik: upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 400 kn godišnje Dodatni korisnik: upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 200 kn godišnje - - - Bez upisnine, bez članarine - -
Kamatna stopa na revolving kredit po Visa Gold kartici 9,68% - - - 8,68% godišnje - -
Interni trajni nalog – ugovaranje 10 kn jednokratno 50% popusta - - Besplatno - -
Eksterni trajni nalog – ugovaranje 10 kn jednokratno 50% popusta - - Besplatno - -
Doznaka iz inozemstva 7,5 kn po doznaci - - - Besplatno - -
OTPdirekt 10 kn mjesečno Besplatno Besplatno Besplatno (Studentski tekući račun) Besplatno Besplatno Besplatno
Visa web prepaid kartica 50 kn godišnje - - Bez članarine - Bez članarine Bez članarine
SMS info – SMS kontrola kartica 0,5 kn po poslanoj poruci - - - - 0,25 kn po poslanoj poruci 0,25 kn po poslanoj poruci
Online plaćanje u korist računa pravnih osoba u OTP banci 2 kn po nalogu (eLEMENT@) 1,75 kn po nalogu (OTP m-banking) - - - Besplatno Besplatno Besplatno
Online plaćanje u korist računa izvan OTP banke 2 kn po nalogu (eLEMENT@) 1,75 kn po nalogu (OTP m-banking) - - - 50% popusta (eLEMENT@) 40% (OTP m-banking) 1 kn po nalogu (eLEMENT@) 1,05 kn po nalogu (OTP m-banking) 1 kn po nalogu (eLEMENT@) 1,05 kn po nalogu (OTP m-banking)
OTP mobilni token Uz paralelno korištenje klasičnog tokena aktivacija 50 kn, bez klasičnog tokena besplatno - - - Besplatno Besplatno Besplatno
OTP mobilno bankarstvo 8 kn mjesečno - Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno
Uvjeti odobravanja kredita* Standardni uvjeti 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva

Studentski kredit*: 5,55% nominalna, 5,70% efektivna kamatna stopa, bez troškova obrade kreditnog zahtjeva

Bez troška obrade kreditnog zahtjeva 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva -
Ugovaranje paketa - 40 kn 10 kn Besplatno 70 kn 45 kn 25 kn
Mjesečna cijena paketa - 40 kn 12 kn Besplatno 70 kn 45 kn 25 kn
Godišnja ušteda** - 86 kn 538 kn 542 kn 548 kn ***** 157 kn 217 kn
*Klijent mora udovoljiti uvjetima banke
**Ušteda se odnosi na mjesečne i godišnje naknade po proizvodima
*** Ukoliko je 1. u mjesecu neradni dan, isplata mirovine izvršava se prvog sljedećeg radnog dana
**** Veći limit je dostupan isključivo klijentima privatnog bankarstva
***** Kalkulirano pod sljedećim pretpostavkama:
 • Vođenje jednog tekućeg računa OTP Dinamik štednje
 • Vođenje dva devizna računa
 • Vođenje jednog žiro računa
 • OTP direkt i plaćanja (prosječno 4 online transakcije u mjesecu)
 • OTP mobilno bankarstvo i plaćanja (prosječno 4 online transakcije u mjesecu)
 • Otvaranje dva trajna naloga i mjesečno izvršenje dva individualna trajna naloga s iznosom manjim od 200 kn
 • Doznake iz inozemstva jednom u svaka 2 mjeseca
 • Visa Gold za osnovnog korisnika
 • Prosječno korišteno dozvoljeno prekoračenje od 2.000 kn, s dogovorenim koeficijentom od 0,5