Trajni nalog

Trajni nalog služi za plaćanje obveza ili izvršenje doznaka s vašeg računa na neki drugi račun, a obavlja ga banka po vašem nalogu, u vaše ime i za vaš račun. Uštedite dragocjeno vrijeme i sklopite ugovor o trajnom nalogu kojim ćete OTP banku ovlastiti da umjesto vas vodi računa o vašim financijskim obvezama. I to nije sve, trajni nalog može vam pomoći i u nastojanju da uštedite, provjerite kako...

 

Ugovaranje trajnog naloga

Trajni nalog možete ugovoriti za:

a) plaćanje obveza izvan OTP banke

b) plaćanje obveza unutar OTP banke

Ako ostvarujete redovan priljev na deviznom računu, banka vam nudi mogućnost ugovaranja trajnog naloga za prekoračenje po tekućem računu.

 

Tko može ugovoriti trajni nalog?

Trajni nalog mogu ugovoriti svi klijenti koji u OTP banci imaju otvoren tekući, devizni ili žiro račun. Trajni nalog možete ugovoriti za plaćanje računa treće osobe (npr. plaćanje radijske i televizijske pretplate ili telefonskog računa i za tuđi pretplatnički broj).
Za plaćanje obveza izvan OTP banke potrebno je predočiti račun tvrtke za čije plaćanje želite ugovoriti trajni nalog.
Banka naplaćuje otvaranje trajnih naloga u skladu s Odlukom o tarifi naknada.

Iskoristite sve pogodnosti!

Osim plaćanja raznih obveza i režijskih troškova, trajnim nalogom uspješno možete sebe disciplinirati i za štednju. Ugovaranjem Planirane ili Dječje planirane štednje OTP banke, sredstva koja želite uplaćivati možete namijeniti određenoj svrsi, npr. skijanje, putovanje, obrazovanje djece… Trajni nalog će Vam u istome pomoći, jer će se sredstva koja ste za to odredili automatski prebacivati na Vaš štedni račun i disciplinirati Vas za štednju. Ukoliko uzmete u obzir da je cjelokupan proces za Vas besplatan, isplati se probati.

Datum i način izvršavanja Trajnog naloga

Datum izvršenja trajnog naloga definiran je ugovorom o trajnom nalogu. Za plaćanje računa tvrtkama s kojima OTP banka ima sklopljen ugovor o izvršavanju trajnih naloga, datum izvršenja definira tvrtka korisnik trajnog naloga. Za plaćanje svih ostalih obveza izvan OTP banke, kao i za plaćanje obveza unutar OTP banke, sami možete izabrati datum izvršenja trajnog naloga.

U trenutku izvršenja trajnog naloga (osim trajnog naloga za otplatu kredita) na računu morate imati dovoljno sredstava za njegovo izvršenje u cijelosti, i to u okviru vašeg dozvoljenog prekoračenja. U suprotnom nećemo biti u mogućnosti izvršiti trajni nalog, a obveze ćete morati podmiriti sami.

Trajni nalog za otplatu kredita izvršava se u cijelosti ili djelomično, do visine dozvoljenog prekoračenja. Trajni nalog za otplatu kredita koji se na zadani datum nije izvršio ili se djelomično izvršio, pokušava se ponovno izvršiti svaki naredni dan sve do potpunog izvršenja.

 

Trajni nalog za plaćanje obveza izvan OTP banke

Trajni nalog za plaćanje obveza izvan OTP banke omogućava vam:

 • plaćanje računa (npr. režijskih troškova) tvrtkama s kojima imamo sklopljen ugovor o izvršavanju trajnih naloga - izvršavanje trajnih naloga se naplaćuje u skladu s Odlukom o tarifi naknada
 • plaćanje svih ostalih obveza izvan OTP banke, uz minimalnu naknadu za izvršenje trajnog naloga - individualni trajni nalog. Individualni trajni nalog omogućuje vam plaćanje raznovrsnih obveza kao što su npr. otplata kredita u drugoj banci, otkup stana, plaćanje premija osiguranja te ostala plaćanja fizičkim i pravnim osobama na račune u drugim bankama. Individualnim trajnim nalogom mogu se vršiti plaćanja koja glase na domaću i stranu valutu, a izvršavaju se uvijek u kunama.

Nudimo vam mogućnost ugovaranja trajnog naloga s tekućeg, deviznog ili žiro računa za plaćanje računa tvrtkama s kojima imamo sklopljen ugovor o izvršavanju trajnih naloga, a to su:

 • Hrvatska radiotelevizija
 • T-Hrvatski telekom
 • T-Mobile Hrvatska
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Croatia osiguranje
 • Čistoća d.o.o., Zadar
 • Pula - Herculanea
 • Triglav osiguranje1
 • VIPnet2
 • HEP - Elektroistra
 • HEP - Elektra Zadar
 • HEP - Elektra Sisak
 • Vodovod d.o.o. Pula
 • Grawe Hrvatska d.d.2
 • Iskon Internet d.d.
 • Diners Club Adriatic d.d.
 • Kvarner Vienna Insurance Group d.d.
 • Grad Pula – otkup stana
 • Grad Pula – komunalna naknada
 • OTP Invest3
 • TELE2
 • Optima Telekom
 • Basler osiguranje
 • UNIQA osiguranje 
 • Komunalne usluge Cres Lošinj
 • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj
 • Grad Mali Lošinj – komunalna naknada
 • Konavosko komunalno društvo Čilipi
 • Merkur osiguranje
 • NPKLM Vodovod

_____________________________________
1 trajni nalozi ugovaraju se isključivo na prodajnim mjestima Triglav osiguranja
2 mogu se ugovoriti u poslovnicama Banke i na prodajnim mjestima tvrtke
3ne naplaćuje se naknada za otvaranje trajnog naloga

 

Popis tvrtki čije račune možete plaćati trajnim nalogom nalazi se također i u našim poslovnicama, a informacije možete dobiti i putem Kontakt centra OTP banke 072 201 555.

 

Banka naplaćuje otvaranje trajnih naloga u skladu s Odlukom o tarifi naknada.

 

Trajni nalog za plaćanje obveza unutar OTP banke

Trajni nalog za plaćanje obveza unutar OTP banke omogućava vam:

 • prijenos sredstava drugim vlasnicima računa u OTP banci, npr. mjesečne uplate djeci, studentima, unucima, stanodavcima,
 • prijenos sredstava između vaših računa u OTP banci,
 • uplate na planiranu i dječju planiranu štednju,
 • plaćanje rate kredita.

Interni trajni nalog

Domaće fizičke osobe mogu ugovoriti trajne naloge za prijenose s:

 • tekućeg ili žiro računa na devizni račun,
 • tekućeg računa na tekući ili žiro račun,
 • žiro računa na tekući ili žiro račun,
 • deviznog računa na tekući ili žiro račun.

Strane fizičke osobe mogu ugovoriti trajne naloge za prijenose s:

 • tekućeg računa na devizni račun,
 • deviznog računa na tekući račun.

Posebne pogodnosti:

 • mogućnost odabira datuma izvršenja i iznosa trajnog naloga,
 • izbjegavanje nepotrebnog čekanja na šalterima,
 • ugovaranje trajnog naloga u bilo kojoj poslovnici OTP banke,
 • mogućnost dobivanja prekoračenja kod ugovaranja trajnog naloga sa deviznog računa na tekući račun.

Trajni nalog za plaćanje kredita u OTP banci

Ukoliko imate kredit u OTP banci nudimo vam mogućnost ugovaranja trajnog naloga za otplatu kredita, na teret vašeg tekućeg ili deviznog računa uz sljedeće pogodnosti:

 • mogućnost odabira datuma dospijeća anuiteta,
 • izbjegavanje nepotrebnog čekanja na šalterima,
 • ugovaranje trajnog naloga u bilo kojoj poslovnici OTP banke.

Trajni nalog s deviznog računa za prekoračenje

Ukoliko ostvarujete redovan priljev na deviznom računu, nudimo vam mogućnost ugovaranja trajnog naloga za prekoračenje po tekućem računu, uz sljedeće pogodnosti:

 • mogućnost odabira datuma izvršenja i iznosa trajnog naloga,
 • odobrenje prekoračenja po tekućem računu u visini trajnog naloga (od 1.500 do 20.000 kuna),
 • odobrenje prekoračenja po tekućem računu bez jamaca i dodatne dokumentacije,
 • mogućnost dobivanja čekova po tekućem računu,
 • ugovaranje trajnog naloga u bilo kojoj poslovnici OTP banke.

Banka naplaćuje otvaranje trajnih naloga u skladu s Odlukom o tarifi naknada.

 

Trajni nalozi OTP Invest Standard i OTP Invest Plus

Investirajte automatski

Kako bismo vaše ulaganje u investicijske fondove učinili dostupnijim i jednostavnijim, osmislili smo Trajne naloge za kupnju udjela u otvorenim investicijskim fondovima OTP Investa. Korištenjem trajnih naloga OTP Invest Standard i OTP Invest Plus, omogućena vam je redovita kupnja udjela te investiranje viška sredstava na računu uz brzu dostupnost tih sredstava ukoliko vam zatrebaju. Trajni nalozi olakšavaju vaše poslovanje…

Što je OTP Invest Standard?

Ukoliko u OTP banci posjedujete tekući, devizni ili žiro račun, možete ugovoriti trajni nalog kojim će se prema vašem izboru mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje s vašeg računa vršiti kupnja udjela u jednom od investicijskih fondova OTP Investa.  Sami birate iznos uplate koji ne može biti niži od minimalnog iznosa za kupnju, a koji je definiran za svaku vrstu fonda posebno.

Vaša sredstva ostvarivat će veći prinos u odnosu na kamatu koju bi ostvarili na računu po viđenju.

Otvoreni investicijski fondovi OTP Investa za koje možete ugovoriti trajni nalog OTP Invest Standard:

Ugovaranje i izvršavanje trajnog naloga OTP Invest Standard je besplatno.

Što je OTP Invest Plus?

Ukoliko na vašem tekućem, deviznom ili žiro računu ostvarujete, privremeno ili kontinuirano, "višak" novčanih sredstava koje biste željeli uložiti, ali i raspolagati s određenim minimumom na računu, onda je ova usluga idealna za vas.

OTP Invest Plus je usluga OTP banke kojom sami određujete smjernice za upravljanje novčanim sredstvima (cash management) na računu. Banka će novčana sredstva, ovisno o vašem nalogu, ulagati u OTP novčani fond, a ukoliko vam ta sredstva zatrebaju, bit će vam dostupna u roku od samo jednog dana. Ugovaranjem ove usluge ostvarujete prinos OTP novčanog fonda dok cjelokupnu brigu o kupnji udjela preuzima OTP banka. Kupnja udjela u OTP novčanom fondu realizirat će se na datum koji sami određujete, jednom mjesečno.

Vaša sredstva ostvarivat će veći prinos u odnosu na kamatu koju bi ostvarili na računu po viđenju.

OTP Invest Plus omogućava kvalitetno i dugoročno upravljanje "viškom" sredstava po tekućem računu.

Ugovaranjem ove usluge omogućeno vam je da sami odredite iznos na računu iznad kojeg će se sav "višak" sredstava uplaćivati u OTP Invest novčani fond. Ukoliko ne želite uplaćivanje cjelokupnog iznosa “viška” sredstava, u mogućnosti ste odrediti limit iznad kojeg se sredstva ne uplaćuju *.

Ugovaranje i izvršavanje trajnog naloga OTP Invest Plus je besplatno!

Kupnja i prodaja udjela obavlja se prema odredbama Prospekta i Statuta OTP novčanog fonda.

Dodatne informacije o ponudi otvorenih investicijskih fondova OTP Investa možete pronaći u letcima i brošurama koje se nalaze u poslovnicama OTP banke te na Internet stranicama OTP Investa www.otpinvest.hr ili pozivajući Kontakt centar na 072 201 555.

 

* Primjer 1:
Odredili ste da iznos na računu iznad kojeg se vrši kupnja udjela bude 3.000,00 kn i da banka sav „višak“ sredstava uplati u fond. To znači da će banka na ugovoreni datum, jednom mjesečno, na vašem računu ostaviti 3.000,00 kn, a cjelokupni ostatak sredstava uplatiti u fond.
 
* Primjer 2:
Odredili ste da iznos na računu iznad kojeg se vrši kupnja udjela bude 3.000,00 kn i da banka „višak“ sredstava uplati u fond, ali ne u iznosu većem od 1.000,00 kn. To znači da će banka na ugovoreni datum, jednom mjesečno, na vašem računu ostaviti 3.000,00 kn, ostatak sredstava u iznosu do 1.000,00 kn uplatiti u fond te ukoliko i pored ovoga ostane još slobodnih sredstava ona i dalje ostaju na vašem računu.