Dječji tekući račun

Dječji tekući račun

 

Dječji račun je račun po viđenju koji se može otvoriti u kunama ili u stranoj valuti, a namijenjen je mlađima od 18 godina starosti. Račun glasi na ime djeteta, a može ga otvoriti roditelj, odnosno zakonski zastupnik/skrbnik ili maloljetna osoba samostalno pod uvjetom da je stekla poslovnu sposobnost. Olakšajte vašem djetetu put u samostalnost uz dječji račun OTP banke.

Raspolaganje sredstvima na računu

Otvaranjem dječjeg računa u kunama vi ćete kao zakonski zastupnik/skrbnik dobiti Visa Classic debitnu karticu ili Mastercard debitnu karticu s PIN-om, a vaše će dijete dobiti dječju karticu. Dječjom karticom nisu moguće financijske transakcije na šalteru. Uplate/isplate mogu se vršiti u poslovnici OTP banke. Ukoliko ste djetetu otvorili devizni račun, sredstvima na računu možete raspolagati samo u poslovnici.

Izdavanje dječje kartice do 15 godina starosti je besplatno!

 

Uplaćivanje sredstava na račun

Uplate na Dječji račun u kunama, osim vas (zakonskog zastupnika/skrbnika) i malodobne osobe sa osobnom iskaznicom, mogu vršiti i bake, djedovi, tete ili bilo tko drugi. Uplate na Dječji račun u devizama mogu vršiti zakonski zastupnici/skrbnici i malodobna osoba ako ima osobnu iskaznicu.

 

Važna napomena: Za podizanje iznosa većeg od protuvrijednosti 10 tisuća kuna mjesečno, potrebna je potpisana suglasnost oba roditelja i odobrenje suda u izvanparničnom postupku (sukladno Obiteljskom zakonu).

 

Kako otvoriti dječji račun?

Dragi roditelji, ukoliko je vaše dijete mlađe od 18 godina i želite mu otvoriti dječji račun, potrebno je samo priložiti vašu osobnu iskaznicu i djetetov rodni list.

Vođenje dječjeg računa do 15 godina starosti je besplatno!