Izjave o prihvaćanju konverzije kredita u CHF

Sukladno odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, korisnik kredita dužan je u roku od 30 dana od primitka izračuna konverzije obavijestiti Banku o prihvaćanju konverzije.

Za sve korisnike kredita kojima je istekao rok od 30 dana za prihvaćanje konverzije Uprava Banke odobrava produljenje roka za prihvat izjava do zaključno 24.12.2015. godine.

Za klijente koji su dostavili potpisane izjave OTP banka će od 1. siječnja 2016. početi raditi konverziju kredita.