Smanjena naknada za Osnovni račun za osjetljivu skupinu

Uprava Banke usvojila je odluku o smanjenju naknade za osnovni račun za osjetljivu skupinu klijenata koji su korisnici jednog ili više prava prema zakonu kojim je uređena socijalna skrb.
Naknada je sa 7 kuna smanjena na 1 kunu mjesečno.
Odluka o naknadama primjenjuje se od 25.ožujka 2019. godine. Više o osnovnom računu za plaćanje pogledajte u priloženom letku.