Smanjena naknada za kupovinu karticom Visa Classic na rate (7-12 rata)

Obavještavamo vas da je od 01.01.2020. smanjena naknada za kupovine karticom Visa Classic na rate koje se dijele na 7-12 rata.