Smanjena kamatna stopa za korisnike prešutnog prekoračenja

Od 1. rujna 2022. klijenti OTP banke će plaćati manji iznos kamate na prešutno prekoračenje, jer je banka smanjila nominalnu kamatnu stopu na 5,58% godišnje.

Sukladno Memorandumu o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu koji je OTP banka potpisala, provest će se sve potrebne aktivnosti za usklađenje poslovanja banke s odredbama Memoranduma.

Novi Izvadak iz kamata dostupan je na poveznici.