Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta odobravanja nenamjenskih i gotovinskih kredita i Općih uvjeta odobravanja stambenih i kredita za individualne iznajmljivače u turizmu.