Rezultati OTP grupe za prvi kvartal 2019.

Konsolidirana računovodstvena dobit nakon oporezivanja za prvi kvartal 2019. iznosila je 72,6 milijarda forinti (+12 posto na godišnjoj razini) u odnosu na 65 milijarda u baznom razdoblju. Računovodstveni povrat na kapital bio je 15,9 posto (-0,3 postotna boda godišnje), dok je usklađeni povrat na kapital bio 19,8 posto. Ukupan volumen stavki usklađenja nakon oporezivanja u prvome kvartalu iznosio je -17,8 milijarda forinti. Najvažnije dvije stavke su -15,2 milijarda forinti bankarskog poreza koji su platile mađarska i slovačka podružnica (poslije oporezivanja) te -2,8 milijarda forinti učinka od akvizicija, također poslije oporezivanja.

U prvome kvartalu 2019. godine OTP grupa je zabilježila usklađenu dobit nakon oporezivanja od 90,4 milijarda forinti što je rast od 14 posto na godišnjoj razini. U dobit su uključeni neto rezultati Express grupe (banke, leasinga i faktoringa) s 5,2 milijarda forinti. Usklađeno time, na godišnjoj razini povećanje bi bilo 8 posto.

Unutar konsolidirane usklađene dobiti nakon oporezivanja, doprinos grupe mađarske OTP banke (OTP Core) bio je 39,9 milijarda forinti. DSK banka uključujući Express grupu bilježila je 17,3 milijarda forinti, a banke u Ukrajini (8,3 milijarda forinti), Hrvatskoj (8,2 milijarda forinti) i Rusiji (6,6 milijarda forinti) su se također istaknule. Na godišnjoj razini OTP Core te banke u Bugarskoj, Ukrajini, Hrvatskoj i Srbiji uspjele su povećati svoje kvartalne zarade. Ukrajina je ponovo imala izvrstan rast od 42 posto na godišnjoj razini, dok je dobit u Rusiji ipak pala na godišnjoj razini. DSK banka je i bez Express grupe također povećala godišnju dobit. Što se tiče ostalih podružnica, leasing i upravljanje investicijskim fondovima su imali stabilnu dobit (2,6 milijarda, odnosno 1 milijardu forinti). Crnogorska podružnica poboljšala je donju granicu dobiti, dok su slovačka i rumunjska podružnica bilježile gubitke na godišnjoj razini. Strane su  podružnice ovim povećale doprinos dobiti s 46 posto na 50 posto godišnje.

Portfelj Stupnja 1+2 napredovao je za 12 posto kvartalno, za više od 955 milijarda forinti devizno usklađeno. Unutar tog povećanja, doprinos Express grupe bio je 755 milijarda forinti, a albanske podružnice 155 milijarda forinti. Rezultat je toga rast devizno usklađenog organskog volumena za 1 posto na kvartalnoj razini (+84 milijarde forinti) zbog sezonski slabijeg početka godine. Koristeći DPD0-90 kategoriju, organski bi rast pokazao devizno usklađen rast od 14 posto godišnje, odnosno 1 posto kvartalno. Vezano uz pojedinačne promjena volumena Stupnja 1+2 na kvartalnoj razini, članice grupe u Ukrajini, Bugarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Crnoj Gori iskazale su rast portfelja. OTP Core te banke u Rusiji i Hrvatskoj ostaju praktično na istoj razini, a slovačka se izloženost smanjila. Kvartalna stagnacija u OTP Coreu djelomično je objašnjena tehničkim čimbenicima: od prvoga kvartala 2019. godine volumeni tvrtke OTP Real Estate Lease su prebačeni na druge mađarske članice grupe. Takav je potez imao negativan utjecaj od otprilike 18 milijarda forinti na volumene Stupnja 1+2 (uglavnom stambene kredite). Nadalje, izloženost prema srednjim i velikim poduzećima, koja je pokazala spektakularan rast tijekom posljednje tri godine, pala je kvartalno za 2 posto.

Što se tiče glavnih kreditnih kategorija, portfelj potrošačkih kredita Stupnja 1+2 rastao je najbrže (+3 posto bez akvizicija). Portfelj velikih poduzeća kvartalno se povećao za 2 posto, a izloženost stambenih kredita za jedan posto (devizno usklađeno). Najjače su isplatne aktivnosti na godišnjoj razini bile u Bugarskoj (potrošački krediti i hipoteke), Ukrajini (potrošački krediti), Hrvatskoj (gotovinski krediti), Rumunjskoj (stambeni krediti) te Srbiji i Crnoj Gori (korporativni krediti). Na kvartalnoj razini vrijedi još spomenuti Bugarsku (potrošački krediti), Hrvatsku (gotovinski krediti) i Crnu Goru (korporativni krediti).

U skladu s poboljšanim makroekonomskim okruženjem i trajno dobrim rezultatima oporavka aktivnosti, porast volumena DPD90+ (devizno usklađenog za učinke prodaje i otpisa) nastavlja pokazivati pozitivan trend: u prvome kvartalu 2019. godine narasli su za 22 milijarde forinti, od čega je 9 milijarda forinti bilo povezano s konsolidiranjem Express grupe. Omjer DPD90+ pao je na 5,9 posto (-0,5 postotnih bodova kvartalno). Volumeni Stupnja 1+2 sadržavali su 8,959 milijarda forinti, njihov omjer prema ukupnim bruto kreditima iznosio je 91,8 posto, od čega je omjer Stupnja 1 bio 85,5 posto, a Stupnja 2 6,3 posto. Do kraja prvoga kvartala 2019. godine plasmani Stupnja 3 bili su na 8,2 posto (-0,4 postotna boda kvartalno); vlastita pokrivenost rezervama kredita Stupnja 3 iznosila je 65 posto. Konsolidirani trošak rizika za kreditne gubitke iznosio je 24 bazna boda (-44 bazna boda kvartalno, prosjek 2018. godine je bio 23 bazna boda).

Portfelj depozita zabilježio je valutno usklađeni rast za 10 posto na kvartalnoj razini kao rezultat novokonsolidiranih podružnica u Bugarskoj i Albaniji; bez njih volumeni su bili na istoj razini. Omjer neto kredita i depozita porastao je za kvartalno i premašio 73 posto.

Na kraju prvoga kvartala 2019. godine bruto operativne rezerve likvidnosti imale su ekvivalent 8,4 milijarde eura.

S krajem ožujka 2019. godine konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS-u (uključujući kvartalne neto rezultate bez dividendi) iznosio je 14,9 posto. Taj omjer jednak je omjeru Tier1.