Povrat

 

Transakciju povrata izvršenog naloga moguće je zatražiti na jednak način kao i gore navedenu transakciju odbijanja – u ovom slučaju odabirom opcije „Povrat sredstava“.

Odabirom navedene opcije otvara se zaslon u kojem se Platitelj ili Opunomoćenik odlučuje da li će zatražiti povrat po „Autoriziranoj transakciji“ ili „Neautoriziranoj transakciji“.

 

Slika 1. Izgled zaslona transakcije Povrat sredstava

 

Transakcijom „Povrat po Autoriziranoj transakciji“ predviđen je povrat sredstava izvršenog naloga SEPA izravnog terećenja u roku od jednog (1) obračunskog dana od dana zadavanja zahtjeva, i to bez navođenja razloga za povrat.

Povrat po Autoriziranoj transakciji moguće je provesti u razdoblju od osam (8) tjedana od izvršenja naloga.

Ovom transakcijom nije predviđen i povrat naknade koja je naplaćena prilikom izvršenja naloga, te kao i kod odbijanja ne oslobađa Platitelja od podmirivanja svojih obveza prema Primatelju plaćanja.

 

Slika 2. Primjer zaslona transakcije Povrat po Autoriziranoj transakciji

 

Transakcijom „Povrat po Neautoriziranoj transakciji“ predviđen je povrat sredstava izvršenog naloga SEPA izravnog terećenja u roku od maksimalno trideset (30) dana, u kojem su Banka i Primatelj plaćanja dužni utvrditi da li se zbilja radi o autoriziranoj ili neautoriziranoj transakciji.

Kako bi se utvrdila pravovaljanost zahtjeva Platitelja, isti je dužan u poslovnicu Banke ili putem e-pošte dostaviti dokumente koji dokazuju neautoriziranost provedene transakcije Odjelu reklamacija Banke.

Po utvrđivanju pravovaljanosti zahtjeva Banka će Platitelju odmah vratiti iznos izvršenog naloga, kao i naknade za izvršenje naloga, te kamatu koju bi klijent dobio u slučaju da se neautorizirana transakcija nije izvršila.

Povrat po Neautoriziranoj transakciji moguće je provesti u razdoblju od trinaest (13) mjeseci od izvršenja naloga. Ukoliko se za zatraženi zahtjev za „Povrat po Neautoriziranoj transakciji“ ustanovi da nije pravovaljan, a isti je zadan u razdoblju od osam (8) tjedana od izvršenja naloga – zahtjev za povrat će se smatrati „Povratom po Autoriziranoj transakciji“ te će se na temelju istoga odobrit sredstva na račun Platitelja.

 

Slika 3. Primjer zaslona transakcije Povrat po Neautoriziranoj transakciji

 

Kao i kod transakcije odbijanja izvršenja, Platitelj ili Opunomoćenik u mogućnosti je zatražiti povlačenje zahtjeva za povrat odabirom opcije „Povuci povrat“.

 

Slika 4. Primjer zaslona transakcije Povuci povrat

 

Opcija „Povuci povrat“ može se odabrati ograničeni vremenski period nakon zadavanja zahtjeva za „Povrat sredstava“ – do 14:00h u toku radnog dana.