Posebna ponuda za zaposlenike tvrtke Zubak Grupa d.o.o.

Posebna ponuda

Stambeni kredit – mogućnost odobrenja kredita u samo dva dolaska u poslovnicu

Iznos kredita:

  • Od 5.000 EUR do 350.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)

Kamatne stope bez valutne klauzule u HRK:

  • od 2,19% do 2,59% fiksna za prve 3 godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva* i iznosi od 2,84% do 3,24%, efektivna kamatna stopa (EKS)** od 2,83% do 3,24%

Kamatne stope bez valutne klauzule u EUR:

  • od 2,19% do 2,59% fiksna za prve 3 godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva* i iznosi od 2,83% do 3,23%, efektivna kamatna stopa (EKS)** od 2,83% do 3,23%

Rok otplate:

  • do 30 godina

Polica osiguranja života:

  • U slučaju da razmišljate o ugovaranju stambenog kredita, OTP banka d.d. vam omogućava ugovaranje police osiguranja života koja pruža financijsku sigurnost vama i vašoj obitelji u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti jer uključuje osiguranje za slučaj smrti.

 

Bez naknade za prijevremeni povrat kredita

Bez troška procjene nekretnine1

 

* Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1) koja na dan 2.1.2022. godine iznosi 0,10% za valutu HRK, odnosno 0,09% za valutu EUR. Sukladno navedenom postoji rizik od povećanja promjenjive kamatne stope uslijed promjene referentne kamatne stope. Ugovaranje kredita uz valutnu klauzulu nosi rizik promjene iznosa ugovorene obveze uslijed promjene tečaja.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata za iznos kredita od 500.000 kuna/65.000 eura uz rok otplate 20 godina. U izračun su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine od 216 kuna/29,04 eura godišnje, trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.500 kuna/200 eura jednokratno te interkalarna kamata za jedan mjesec. Točan izračun EKS-a klijent će dobiti u ESIS obrascu (Europski standardizirani informativni obrazac) koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

*** Ukupan iznos koji korisnik plaća uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

1 Bez troška procjene nekretnine svim novim klijentima te postojećim klijentima ovisno o poslovnom odnosu s Bankom.

 

Svim klijentima koji refinanciraju stambeni kredit u drugim bankama, OTP banka snosi trošak javnog bilježnika. 

 

Gotovinski kredit

Iznos kredita:

  • Protuvrijednosti 1.000 EUR/7.500 HRK do 40.000 EUR/300.000 HRK

Kamatna stopa:

  • EUR - fiksna kamatna stopa 4,99%, EKS* 5,45%
  • HRK - fiksna kamatna stopa 4,99%, EKS* 5,45%

Rok otplate kredita:

  • Do 10 godina

 

Bez naknade za obradu kredita

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 10.000 eura odnosno 75.000 kuna, uz rok otplate od 7 godina uz pripadajuću kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun su uključeni mjesečni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.
** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana.

 

Svim klijentima koji refinanciraju gotovinski kredit u drugim bankama, OTP banka snosi trošak javnog bilježnika. 

 

Paket OTP Dobrodošlica – Dobar paket je više od lijepog omota

Besplatno ugovorite paket i sljedećih 6 mjeseci uživajte u brojnim pogodnostima.

Bez naplate vođenja računa za tekući, devizni i žiro račun, bez mjesečne članarine za internetsko i mobilno bankarstvo u periodu trajanja paketa te ostale pogodnosti.

 

OTPetica – Program vjernosti za pet

OTPetica
OTPetica jedinstven je i besplatan program vjernosti OTP banke koji ti donosi zabavno iskustvo i vrijedne nagrade!
Prijavi se u besplatni program vjernosti OTP banke i uz aplikaciju OTPetica:
• nauči nešto više o proizvodima i uslugama OTP banke
• rješavaj zanimljive izazove i skupljaj bodove
• zamijeni bodove za odlične pogodnosti i nagrade naših partnera

 

OTP Zaokruži! – Naše malo, nekome sve

Uključite se u donacijski program OTP banke d.d. i Mastercarda i omogućite bolju zdravstvenu skrb djeci diljem Hrvatske. Saznajte više

Sve informacije o proizvodima i uslugama OTP banke potražite u našim poslovnicama, na našoj Internet stranici www.otpbanka.hr ili pozivom Kontakt centra OTP banke na broj telefona 0800 21 00 21.

 

Opće informacije o stambenom kreditu

Opće informacije o gotovinskom kreditu