Posebna ponuda za zaposlenike tvrtke Zubak Grupa d.o.o.

Posebna ponuda

Stambeni kredit – mogućnost odobrenja kredita u samo dva dolaska u poslovnicu

Iznos kredita:

  • Od 5.000 EUR do 350.000 EUR 

Kamatne stope bez valutne klauzule u EUR:

  • od 2,89% do 3,29% fiksna za prve 3 godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva* i iznosi od 3,33% do 3,53%, efektivna kamatna stopa (EKS)** od 3,40% do 3,67%

Rok otplate:

  • do 30 godina

Polica osiguranja života:

  • U slučaju da razmišljate o ugovaranju stambenog kredita, OTP banka d.d. vam omogućava ugovaranje police osiguranja života koja pruža financijsku sigurnost vama i vašoj obitelji u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti jer uključuje osiguranje za slučaj smrti.

Bez naknade za prijevremeni povrat kredita

Bez troška procjene nekretnine2

* Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne referentne stope EURIBOR koja na dan 1.7.2022. godine za valutu EUR iznosi 0,24%.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 65.000 EUR, uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR/216 HRK¹ godišnje, trošak procjene nekretnine u iznosu 199,08 EUR/1.500 HRK¹ jednokratno te interkalarna kamata za jedan mjesec. Za navedeni iznos kredita obavezan je upis založnog prava na nekretninu.

Izračun EKS-a klijent će dobiti u ESIS obrascu (Europski standardizirani informativni obrazac) koji će mu se uručiti prije nego što se potrošač obveže ugovorom ili prihvatom ponude .

*** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

² Bez troška procjene nekretnine svim novim klijentima te postojećim klijentima ovisno o poslovnom odnosu s Bankom.

Podaci u tablici navedeni su informativno.

Svim klijentima koji refinanciraju stambeni kredit u drugim bankama, OTP banka snosi trošak javnog bilježnika. 

 

Gotovinski kredit

Iznos kredita:

  • od 1.000 do 40.000 EUR 

Kamatna stopa:

  • EUR - fiksna kamatna stopa 5,49%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 5,98%

Rok otplate kredita:

  • Od 1 do 10 godina

 

Bez naknade za obradu kredita

Gotovinski

Visina kamatne stope ovisi o vrsti kamatne stope i individualnom odnosu klijenta s Bankom.

Individualni odnos klijenta i Banke temelji se na statusu klijenta OTP banke d.d. kao primarne banke za poslovanje po tekućem računu, procjeni kreditnog rizika klijenta i ukupnom poslovanju klijenta i Banke.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 10.000 EUR uz rok otplate od 7 godina uz pripadajuću kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun su uključeni mjesečni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 1,59 EUR/12 HRK¹ te interkalarna kamata za jedan mjesec.

** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana.

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Svim klijentima koji refinanciraju gotovinski kredit u drugim bankama, OTP banka snosi trošak javnog bilježnika. 

 

Paket OTP Dobrodošlica – Dobar paket je više od lijepog omota

Besplatno ugovorite paket i sljedećih 6 mjeseci uživajte u brojnim pogodnostima.

Bez naplate vođenja računa za tekući, devizni i žiro račun, bez mjesečne članarine za internetsko i mobilno bankarstvo u periodu trajanja paketa te ostale pogodnosti.

 

OTPetica – Program vjernosti za pet

OTPetica
OTPetica jedinstven je i besplatan program vjernosti OTP banke koji ti donosi zabavno iskustvo i vrijedne nagrade!
Prijavi se u besplatni program vjernosti OTP banke i uz aplikaciju OTPetica:
• nauči nešto više o proizvodima i uslugama OTP banke
• rješavaj zanimljive izazove i skupljaj bodove
• zamijeni bodove za odlične pogodnosti i nagrade naših partnera

 

OTP Zaokruži! – Naše malo, nekome sve

Uključite se u donacijski program OTP banke d.d. i Mastercarda i omogućite bolju zdravstvenu skrb djeci diljem Hrvatske. Saznajte više

Sve informacije o proizvodima i uslugama OTP banke potražite u našim poslovnicama, na našoj Internet stranici www.otpbanka.hr ili pozivom Kontakt centra OTP banke na broj telefona 0800 21 00 21.

 

Opće informacije o stambenom kreditu

Opće informacije o gotovinskom kreditu