Posebna ponuda za članove Hrvatske odvjetničke komore

Posebna ponuda kredita
Stambeni kredit – mogućnost odobrenja kredita u samo dva dolaska u poslovnicu.

Iznos kredita:

 • Od 5.000 EUR do 300.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)

Kamatna stopa:

 • HRK ponuda: 2,79% fiksna prve 3 godine, za preostali period promjenjiva* 2,87%, efektivna kamatna stopa** (EKS) 3,04%
 • EUR ponuda: 2,79% fiksna prve 3 godine, za preostali period promjenjiva* 2,85%, efektivna kamatna stopa** (EKS) 3,03%

Rok otplate:

 • 1 do 30 godina

Ostale pogodnosti stambenih kredita u kunama i eurima:

 • Bez naknade za obradu kredita
 • Bez naknade za prijevremni povrat kredita

Reprezentativni primjer izračuna stambenog kredita

Stambeni HOK

* Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1) koja na dan 1.7.2021. godine iznosi 0,13% za valutu HRK odnosno 0,11% za valutu EUR. Sukladno navedenom postoji rizik od povećanja promjenjive kamatne stope uslijed promjene referentne kamatne stope. Ugovaranje kredita uz valutnu klauzulu nosi rizik promjene iznosa ugovorene obveze uslijed promjene tečaja.

**  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 500.000 kuna odnosno 65.000 eura, uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 216 kuna godišnje, trošak procjene nekretnine u iznosu 1.500 kuna jednokratno te interkalarna kamata za jedan mjesec. Za navedeni iznos kredita obavezan je upis založnog prava na nekretninu.

*** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

1Bez troška procjene nekretnine svim novim klijentima te postojećim klijentima ovisno o poslovnom odnosu s Bankom.

 

Gotovinski kredit

Status klijenta:

 • Obavezan, može se ostvariti naknadno u roku od 3 mjeseca

Gotovinski kredit u kunama

 • iznos kredita od 7.500 do 300.000 HRK
 • kamatna stopa:
 1. fiksna kamatna stopa fiksna cijeli period otplate 4,99%, EKS** 5,45%
 2. promjenjiva* kamatna stopa 4,39%, EKS** 4,83%

Gotovinski kredit u eurima

 • iznos kredita od 1.000 do 40.000 EUR
 • kamatna stopa:
 1. fiksna kamatna stopa 4,99%, EKS**5,45%
 2. promjenjiva* kamatna stopa 4,41%, EKS** 4,85%

Ostale pogodnosti gotovinskog kredita u kunama i eurima

 • Bez naknade za obradu kredita
 • Rok otpplate kredita 1 do 10 godina

Reprezentativni primjer izračuna gotovinskog kredita u eurima i kunama

Gotovinski kredit

* Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1) koja na dan 1.7.2021. godine iznosi 0,13% za valutu HRK odnosno 0,11% za valutu EUR. Sukladno navedenom postoji rizik od povećanja promjenjive kamatne stope uslijed promjene referentne kamatne stope. Ugovaranje kredita uz valutnu klauzulu nosi rizik promjene iznosa ugovorene obveze uslijed promjene tečaja.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 10.000 eura odnosno 75.000 kuna, uz rok otplate od 7 godina uz pripadajuću kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun su uključeni mjesečni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

Točan izračun EKS-a klijent će dobiti u ESIS obrascu (Europski standardizirani informativni obrazac) koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

*** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

Visina kamatne stope ovisi o vrsti kamatne stope i individualnom odnosu klijenta s bankom.

 

Paket OTP Dobrodošlica – Dobar paket je više od lijepog omota
Besplatno ugovorite paket i sljedećih 6 mjeseci uživajte u brojnim pogodnostima.
Bez naplate vođenja računa za tekući, devizni i žiro račun, bez mjesečne članarine za internetsko i mobilno bankarstvo u periodu trajanja paketa te ostale pogodnosti.

 

OTPetica – Program vjernosti za pet
OTPetica jedinstven je i besplatan program vjernosti OTP banke koji ti donosi zabavno iskustvo i vrijedne nagrade!
Prijavi se u besplatni program vjernosti OTP banke i uz aplikaciju OTPetica:
• nauči nešto više o proizvodima i uslugama OTP banke
• rješavaj zanimljive izazove i skupljaj bodove
• zamijeni bodove za odlične pogodnosti i nagrade naših partnera

OTPetica