Politika o zaštiti podataka

Politika o zaštiti podataka je dopunjena u dijelu obrade osobnih podataka na temelju legitimnog interesa (poglavlje 5.), a predmetne izmjene stupaju na snagu 23.03.2019. Cjeloviti tekst izmjena možete pronaći na linku Politika o zaštiti podataka.