Politika mijenjanja kamatnih stopa i naknada

OTP banka izmijenila je i dopunila Politiku mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom, koja stupa na snagu i primjenjuje se od 26. lipnja 2017. godine.