OTP Multi USD 2

OTP Multi USD 2

Saznajte kako još možete raspolagati svojom štednjom

Kao našem klijentu koji ima štednju, želimo Vam dati korisne informacije o dodatnim mogućnostima upravljanja Vašim novcem.

Osim štednje, imate mogućnost ulaganja u fondove, konkretnije u novi otvoreni investicijski UCITS fond OTP MULTI USD 2 koji spada u kategoriju ostalih fondova (s dospijećem). UCITS je skraćenica za Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire).

Zašto je dobro razmisliti o ulaganju u ovaj fond?

OTP MULTI USD 2 je fond u američkim dolarima koji ulaže u obveznice (dužničke vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca koje su izdali ili za koje jamče Sjedinjenje Američke Države i Republika Hrvatska. Upravo zbog ulaganja u obveznice ovaj fond spada u manje rizične.

Važno je znati da je ovaj fond osnovan s određenim trajanjem (rokom dospijeća) od tri godine što znači da nakon tri godine dobivate isplatu uloženog novca. Naravno, ako želite, novac iz fonda možete povući i ranije.

Minimalni ulog u fond je 1.000,00 američkih dolara (USD) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Za vrijeme svog trajanja, fond ima tri osnovna cilja:

• očuvati vrijednost Vašeg početnog uloga, odnosno osigurati da nemate nikakve gubitke

• ostvariti Vam dobitak od 2,01 % godišnje (nekad može biti veći, a nekad manji)

• ostvariti Vam dobitak od 6,16 % na kraju tri godine (trajanje fonda)

Sigurno postizanje ovih ciljeva ne možemo garantirati, ali investicijska strategija je posložena kako bi ih ostvarila. Također je važno napomenuti da ovi ciljevi vrijede samo za ulagatelje koji svoj novac u fondu imaju od njegovog osnutka do dospijeća (tri godine).  

Klijenti poput Vas ulaganjem u ovaj fond mogu povećati kamatu na svoju štednju (oročenu ili dogovornu)

Kako kod nas već imate štednju, ulaganje u ovaj fond bi Vam se moglo dodatno isplatiti. U fond možete uložiti cijelu štednju ili njen dio. Time stječete pravo na bonus kamatnu stopu koja će Vam se nadodati na redovnu kamatnu stopu.

Ako imate štednju u američkim dolarima, ovisno o tome koliki dio štednje uložite kamatna stopa Vam se povećava za 0,40 % do maksimalnog iznosa kamatne stope od 0,50 % na preostali dio Vaše štednje. Ovo povećanje kamate se odnosi na prvu godinu štednje, dok će za ostale ona biti obračunata prema našim važećim kamatama.

Ako se odlučite razročiti svoju štednju prije njenog isteka, zbog ulaganja u fond priznat ćemo Vam kamatu koju ste imali do dana prekida te nećete morati platiti naknadu za prijevremeno razročenje.

Ako do 22. studenog 2022. odlučite novac sa štednje preusmjeriti u fond, ne plaćate ulaznu naknadu od 3% iznosa ulaganja

Period početne ponude udjela traje 30 dana — od 24. listopada 2022. do 22. studenog 2022. Ulaganjem u tom periodu ne plaćate ulaznu naknadu te imate mogućnost ostvariti ciljeve fonda.

Ako želite saznati više informacija ili se odlučite uložiti u ovaj fond samo se javite:

  • svom premium bankaru ili dođite u bilo koju našu poslovnicu kod bankara koji je licenciran za fondove

ili

  • ispunite podatke u nastavku i zatražite povratni poziv kako bismo Vam zakazali sastanak s bankarom