Rezultati OTP Grupe za Q2 2016.

Nastavljajući trendove iz prethodnih razdoblja, OTP grupa zadržala je snažnu poziciju likvidnosti te značajno poboljšala dobit.

Konsolidirana računovodstvena dobit iznosila je 71,9 milijarda forinti u drugom tromjesečju, više nego dvostruko u usporedbi s prethodnim, pa polugodišnja računovodstvena dobit iznosi 106,2 milijarde forinti (+165 posto na godišnjoj razini).

U prvoj polovici 2016. OTP grupa je zabilježila 104,1 milijarda forinti usklađene dobiti nakon oporezivanja, više od neto zarade ostvarene u baznom razdoblju (69 milijardi forinti). Godišnji rast od 51 posto gotovo se u potpunosti može pripisati značajnom poboljšanju rezultata podružnica u Rusiji i Ukrajini, dok je polugodišnja dobit članica grupe iz srednje i istočne Europe ostala na razini baznog razdoblja.

Devizno usklađeni konsolidirani kreditni portfelj na kvartalnoj je razini stagnirao, dok je na godišnjoj smanjen za 3 posto. U drugom kvartalu 2016. volumeni u poslovanju s građanstvom ostali su stabilni, a portfelj hipotekarnih kredita smanjen je za jedan posto, dok je portfelj malih i srednjih poduzeća porastao je za 4 posto. Portfelj velikih tvrtki rastao je za jedan posto kvartalno i 6 posto godišnje, a od individualnih rezultata mogu se istaknuti rast SME portfelja u grupi mađarske OTP banke za 6 posto kvartalno, 9-postotni porast kredita velikim poduzećima u Bugarskoj podružnici te 4-postotni rast hipotekarnog portfelja u Hrvatskoj.

Zabilježeno je poboljšanje kvalitete kreditnog portfelja te dobar razvoj volumena DPD90+, a kao rezultat poboljšanja makroekonomskih uvjeta, ali i konverzije deviznih kredita kućanstava te čišćenja portfelja u ruskoj i ukrajinskoj podružnici u 2015., porast volumena kredita DPD90+ usklađenih s deviznim kretanjima te učinkom prodaje i otpisa kredita iznosio je svega 7,7 milijarda forinti u drugom kvartalu. Najveći se priljev još uvijek bilježi u Rusiji, no taj je trend u opadanju (HUF 17 mil. u 1Q; 12,7 mil. u 2Q). Istovremeno je zadržana kvaliteta portfelja u Mađarskoj i Bugarskoj, a nenaplativi elementi portfelja izvađeni su iz kategorije DPD90+. Konsolidirani omjer ovog pokazatelja pao je na 16,4 posto (-0,6 p.p. kvartalno), a njegova pokrivenost porasla na 95 posto.

Razina grupnog rizika u drugom kvartalu pala je na 0,87 posto, te je stopa troška za rizik u prvoj polovici godine bila na 1,09 posto, u usporedbi s 3,15 posto u isto vrijeme lani.

Volumeni devizno usklađenih depozita smanjeni su za 1 posto kvartalno, ali su porasli za 5 posto na godišnjoj razini. Promatrajući veće članice grupe, volumeni depozita smanjeni su za 3 posto kvartalno u grupi mađarske OTP banke, dok su portfelji u Rumunjskoj, Bugarskoj i Ukrajini povećani svaki za 4 posto. Konsolidirani omjer neto kredita i depozita s maloprodajnim obveznicama dosegnuo je 68 posto, što predstavlja umjereni rast na kvartalnoj razini u skladu s planovima uprave.

Usklađena dobit nakon oporezivanja grupe mađarske OTP banke (OTP Core) dosegla je 30,7 milijardi forinta u drugom tromjesečju 2016., što je kvartalni rast od 6 posto i 3-postotni godišnji rast te je polugodišnja usklađena dobit dosegla 59,6 milijarda forinti (+1 posto kvartalno). Dobit prije oporezivanja u drugom kvartalu porasla je 4 posto kvartalno, a operativna dobit bez jednokratnih prihodovnih stavki pala je za 19 posto, ne toliko zbog pada ukupnih prihoda od 2 posto koliko zbog 13-postotnog porasta operativnih troškova.

Strane su podružnice, točnije, Rusija, Ukrajina, Rumunjska i Hrvatska, bilježile rast, dok je Bugarska zadržala stabilnu neto dobit. Oporavak poslovanja u Ukrajini i Rusiji uzrokovao je i preslagivanje individualnih doprinosa dobiti grupe: OTP Core i DSK banka zadržale su vodeće pozicije s 30,7, odnosno 14,2 milijarde forinti, ali ruska i ukrajinska podružnica bilježe sve bolje rezultate (6,5, odnosno 3,4 milijarda forinti). Druge su podružnice u srednjoj i istočnoj Europi doprinijele dobiti grupe s ukupno 2,5 milijarde forinti; gubitak je bilježila samo slovačka podružnica (-65 milijuna forinti), a Touch banka u Rusiji nastavlja bilježiti gubitak (-1,5 milijarde forinti).

Bez značajnih obveza koje dolaze na naplatu u prvom su polugodištu 2016. ukupne rezerve likvidnosti OTP banke ostale stabilne i značajno iznad propisanog praga. Posljednjeg dana lipnja bruto zaštitni amortizer likvidnosti bio je iznad ekvivalenta od 7 milijarda eura, a operativni iznad ekvivalenta od 6,8 milijarda eura.

Krajem lipnja konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS standardu bio je na 13,2 posto, bez promjene u odnosu na prethodni kvartal. Samostalni Common Equity Tier1 mađarske OTP banke bio je 25,6 posto u drugom kvartalu, što je godišnji rast od 1,3 postotna poena.