OTP grupa: rezultati za 2016.

OTP grupa zadržala je snažnu likvidnost i kapitalnu poziciju te dobre rezultate u Mađarskoj i Bugarskoj.

Konsolidirana računovodstvena dobit iznosila je 202,5 milijarda forinti u 2016., dok je u 2015. bila 63,2 milijarde forinti. U protekloj su godini na godišnju računovodstvenu dobit određeni utjecaj imale stavke usklađivanja.

Usklađena dobit OTP grupe nakon oporezivanja  iznosila je 201,2 milijarde forinti u 2016., što je rast od 67 posto na godišnjoj razini. Porezno opterećenje poraslo je za gotovo 18 milijarda forinti godišnje, no efektivna porezna stopa ostala je gotovo nepromijenjena (17,8 posto). Operativni prihod smanjen je za 7 posto, no to je nadoknađeno manjim troškovima rizika koji su pali na oko trećinu u baznom razdoblju.

Unutar godišnje konsolidirane dobiti nakon oporezivanja dogodila se značajna promjena u individualnim doprinosima: nakon što je u posljednje dvije godine bilježila gubitke, ruska je podružnica ostvarila više od 20 milijarda forinti dobiti nakon poreza, dok je konačni rezultat u Ukrajini iznosio 10,2 milijarde forinti. Poboljšanje na godišnjoj razini iznosilo je 35,6 milijardi, odnosno 50,5 milijarda forinti, što je znatno utjecalo na godišnje poboljšanje dobiti grupe.

Unatoč godišnjem padu neto rezultata, grupa mađarske OTP banke OTP Core (122,2 milijarde forinti) i DSK banka (47,4 milijarde forinti) održale su dominantu poziciju u grupi. Značajno poboljšanje zabilježeno je u Hrvatskoj (3,8 milijarda forinti), kao i u Merkantil grupi (2,6 milijarda forinti) te OTP Fund Managementu (6,7 milijarda forinti). Slovačka i Crna Gora bilježile su negativne rezultate (-2,2, odnosno -1,8 milijarda forinti) kao rezultat viših troškova rizika. Također, ruska online podružnica Touch banka nastavila je stvarati gubitke u 2016. (-5,9 milijarda forinti).

Konsolidirana dobit nakon oporezivanja operacija u Mađarskoj dosegnula je 122,2 milijarde forinti u 2016., što je godišnji pad od 1 posto. Dobit za četvrti kvartal iznosila je blizu 24 milijarde forinti (-39 posto na kvartalnoj razini), dok je dobit prije oporezivanja poboljšana za 2 posto godišnje, a operativni prihod pao za 16 posto kao rezultat nižeg neto prihoda od kamate (-6 posto) i viših operativnih troškova (+7 posto).

Devizno usklađeni konsolidirani kreditni portfelj rastao je za tri posto i na godišnjoj i na kvartalnoj razini. S obzirom na značajne volumene prodanih i otpisanih neotplativih kredita, trendovi volumena daju realističniju sliku: volumeni DPD0-90 porasli su za 6 posto godišnje i 4 posto kvartalno. Unutar toga, portfelj OTP Corea napredovao je za 12 posto godišnje, također reflektirajući utjecaj preuzimanja portfelja AXA banke u četvrtom kvartalu; bez tog utjecaja, ovi bi volumeni rasli za 1 posto kvartalno i 3 posto godišnje. U Ukrajini i Bugarskoj također je zabilježen rast, od 5, odnosno 4 posto godišnje, dok je u Rusiji snažno kreditiranje u posljednjem kvartalu (+10 posto kvartalno) slomilo trend pada te je cjelokupni portfelj počeo rasti čak i u godišnjoj usporedbi.

Kvaliteta portfelja kredita se poboljšava: devizno usklađeni volumen DPD90+ (bez prodaje i otpisa) bio je 12 milijarda forinti (u odnosu na pad od 11 milijarda u 2015.), no rast od 15 milijarda forinti odnosi se na konsolidaciju portfelja AXA banke u posljednjem kvartalu 2016. Ukupni volumen DPD90+ pao je za oko 34 milijarda forinti godišnje kao rezultat prodaje i otpisa, tako da je ovaj omjer pao ispod 10 posto (9,8 posto, -2,3 p.p. godišnje) prvi put nakon 2010. Pokrivenost gubitaka kredita DPD90+ spustila se na 82,7 posto s 86,5 posto krajem trećeg kvartala. Bez preuzimanja portfelja AXA banke ta bi pokrivenost bila 86,3 posto u četvrtom kvartalu.

Unatoč kontinuiranom smanjenju kamatnih stopa, devizno usklađeni volumeni depozita rasli su 6 posto na godišnjoj razini pa je konsolidirani omjer neto kredita i depozita s maloprodajnim obveznicama ostao otprilike na istoj razini, 66 posto.

Krajem prosinca 2016. pozicija likvidnosti OTP grupe bila je stabilna: rezerve operativne likvidnosti bile su ekvivalentne iznosu od 8,1 milijarde eura. Konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS standardu bio je na 13,5 posto, uz promjenu od +0,2 p.p. u odnosu na prethodni kvartal.

U izračun nije uključen ni godišnji neto rezultat niti je od regulatornog kapitala odbijen iznos dospjele dividende pri izračunu konsolidiranih omjera kapitalne adekvatnosti. Uključujući te stavke, CET1 omjer bio bi 15,8 posto. Samostalni Common Equity Tier1 mađarske OTP banke bio je 24,8 posto u prosincu 2016., uključujući dospjelu dividendu i zadržanu dobit.