Rezultati OTP Grupe za 2013. godinu

OTP Grupa je u 2013. prikazala usklađenu neto dobit od 64,4 milijardu forinti, gotovo upola manju od dobiti zabilježene godinu ranije (122,6 milijardi forinti). Više je uzroka tome padu – bankarski porezi u Mađarskoj i Slovačkoj, porez na transakcije i otpis goodwilla u Ukrajini. Ovi su učinci ukupno iznosili gotovo 82 milijarde forinti.

Udio mađarske operacije smanjen je u konsolidiranoj računovodstvenoj dobiti (2012: 68 milijardi forinti, 2013: 34 milijarde forinti), dok su istodobno pale i neto zarade stranih operacija (2012: 60 milijardi forinti, 2013: 24 milijarde forinti) te je njihov doprinos dobiti grupe pao s 49 na 37 posto. U prošloj je godini OTP Grupa prikazala 146 milijardi forinti usklađene neto dobiti, dok je u 2012. ona bila 150 milijardi forinti. Pozitivan rezultat ostvaren je kod konsolidiranog neto prihoda bez jednokratnih otpisa koji je nastavio rasti i dosegao 865 milijardi forinti (+2% na godišnjoj razini).
Devizni konsolidirani portfelj zabilježio je pad od 1 posto na godišnjoj i kvartalnoj razini. U Ukrajini je pad kreditnog portfelja zaustavljen nakon nekoliko godina, dok je u Crnoj Gori značajno porastao (+9%). Krediti građanstvu pokazali su snažnu dinamiku (+9% na godišnjoj razini), s najvećim rastom ostvarenim u Slovačkoj (+175%), Ukrajini (+126%) i Rumunjskoj (+98%). Portfelj kredita građanstvu u Rusiji, Crnoj Gori i Srbiji također je dosegao dvoznamenkasti rast (+10, 20 te 26%).

Iako je omjer DPD90+ blago porastao na godišnjoj razini, dijelom i zbog pogoršanja kreditnog portfelja, već je u drugoj polovici 2013. poboljšan kao rezultat otpisa i prodaje. Taj je omjer bio 19,8 posto, dok je pokrivenost na razini grupe poboljšana na 84,4 posto.

Kad je riječ o depozitima, volumeni na razini grupe narasli su za 5 posto na godišnjoj i 4 posto na kvartalnoj razini. Najbrži porast zabilježen je podružnicama u Rumunjskoj i Srbiji, dok je, s obzirom na njihovu apsolutnu veličinu, porast depozita u mađarskoj i bugarskoj operaciji također značajan (5, odnosno 6 posto).
Neto dobit od 30,2 milijarde ostvarena u 2013. u bugarskoj podružnici podupire godišnji rast od 25 posto te je vrlo blizu najvećoj ikad ostvarenoj dobiti od 31 milijarde forinti iz 2008. Ruska je podružnica prikazala malu dobit od 2,4 milijarde forinti u 2013., a slabi rezultat gotovo je u potpunosti nastao uslijed povećanja troškova rizika (+99% na godišnjoj razini) uz ubrzano pogoršanje kreditnog portfelja. Nakon dobiti od 0,5 milijardi forinti u 2012., ukrajinska podružnica prikazala je veću dobit u 2013., 6,7 milijardi forinti. Operativna dobit poboljšana je za 20 posto na godišnjoj razini, poduprta većim ukupnim prihodom (+13%), dok su operativni troškovi rasli umjereno, za 5 posto.
Rumunjska je podružnica uspjela umanjiti gubitke te prikazati gubitak od 4,1 milijardu forinti, nasuprot gubitku od 5,5 milijardi forinti u 2012. Niži gubitak je dijelom rezultat poboljšanja operativne dobiti (+10%), ali i smanjenih troškova rizika (-10% na godišnjoj razini). Hrvatska je podružnica u 2013. ostala profitabilna, a Slovačka je gubitak iz 2012. pretvorila u dobit u 2013.: nakon prikazanog gubitka od 1,2 milijarde forinti u 2012., u 2013. je ostvarila dobit u istom iznosu (bez bankarskog poreza). Iza tog oporavka s jedne strane stoji veća operativna dobit (+19% na godišnjoj razini), a s druge smanjen trošak rizika (-41%).

Operacija u Srbiji prikazala je negativan rezultat od 13,2 milijarde forinti u prošloj godini, a taj je rekordni gubitak povezan s povećanim troškovima rizika, dok je banka u Crnoj Gori ostvarila dobit od 801 milijuna forinti u 2013. nakon tri godine bilježenja gubitaka. Takav preokret je ostvaren zbog snažnije operativne dobiti (+24% na godišnjoj razini) te smanjenih troškova rizika za 60%.

Krajem prosinca 2013. omjer adekvatnosti kapitala OTP Grupe prema IFRS-u iznosila je 19,9 posto, dok je Core Tier1 omjer bio na 16.0 posto. Omjer adekvatnosti kapitala mađarske OTP banke dosegnuo je 23,0 posto, dok su bruto rezerve likvidnosti dosegnule ekvivalent od 6 milijardi eura na zadnji dan 2013.

 

Kontakt za medije: 
OTP Bank Plc.
Media Communications Department
kommunikacio@otpbank.hu
+3614735360