OTP Banka kupuje jedinicu AXA banke

AXA Bank Europe SA i mađarska OTP banka potpisale su sporazum o kupnji poslovne jedinice s AXA bankom Mađarska. Ugovorom o prijenosu poslovne jedinice OTP banka preuzima sektor maloprodaje i štednje, kao i poslovnog bankarstva te zaposlenike AXA banke.

AXA banka usmjerena je na maloprodaju, a u Mađarskoj je prisutna od 2009. Ova banka ima inovativnu online službu za korisnike te se smatra iznimno jakom u području hipotekarnih kredita na domaćem tržištu. Nakon završetka kupnje portfelj hipoteka OTP banke povećat će se za gotovo 25 posto.

Već duži niz godina OTP banka kao najveća mađarska financijska institucija smatra izuzetno važnim povećati svoje kreditne aktivnosti na mađarskom tržištu pa je odluka o kupnji portfelja AXA banke logični korak u skladu sa strategijom Uprave. Uprava očekuje kako će tržište, ali i okruženje napredovati u smjeru sve veće potražnje za kreditima.

"U skladu sa strategijom banke, nedavno smo ispitali naše mogućnosti za akvizicije u određenom broju zemalja, uključujući i Mađarsku. To je dovelo do porasta prisutnosti na tržištu kupnjom banaka u određenom broju zemalja. Stjecanje ovog portfelja važan je korak za naše poslovanje u Mađarskoj. Uvjereni smo da će klijenti AXA banke među mnogim financijskim uslugama koje nudi OTP banka pronaći rješenja koja najbolje odgovaraju njihovim potrebama," rekao je László Wolf, zamjenik glavnog direktora direkcije komercijalnog bankarstva mađarske OTP banke.

Jedan od prioriteta za vlasnika mađarske podružnice AXA banke bio je postići dogovor s poslovnim partnerom koji je u mogućnosti pružati inovativna financijska rješenja i izravne bankovne usluge visoke kvalitete i u budućnosti, na što su digitalno sofisticirani klijenti AXA banke navikli.

Za sada, klijenti AXA banke ne moraju učiniti ništa u vezi sa spomenutom transakcijom, jer uvjeti za sve ugovore u ovom trenutku ostaju nepromijenjeni. Do zatvaranja transakcije AXA banka nastavit će nuditi uobičajene visoko kvalitetne usluge svojim klijentima, koji se i dalje mogu koristiti bankarskim uslugama putem uobičajenih kanala.

"Nakon što dobijemo sve potrebne nadzorne suglasnosti, planiramo dovršiti proces integracije do kraja ove godine", rekao je László Wolf.

OTP banka i AXA banka i dalje će raditi da klijentima osiguraju jednostavno poslovanje i pozitivno iskustvo. Obje strane su se dogovorile da neće otkriti financijske detalje sporazuma.