Odluka o izmjeni tarifa naknada

Od 01. siječnja 2014. godine primjenjuju se nove tarife naknada OTP banke za paket OTP Indeks. Korisnicima paketa OTP Indeks neće se naplaćivati naknada za ugovaranje usluge mobilnog bankarstva, kao ni mjesečna članarina za uslugu mobilno bankarstvo.