Odluka o izmjeni tarifa naknada

Od 01. siječnja 2014. godine primjenjuju se nove tarife naknada OTP banke za kredite. Svi krediti OTP banke odobravat će se bez troška odobravanja kredita.