Odluka o izmjeni tarifa naknada

Od 1. ožujka 2014. godine primjenjuju se nove tarife naknada OTP banke za dostavu obavijesti o eksternom priljevu koja će od navedenog datuma iznositi 5kn po obavijesti.