Odbijanje

Transakcija odbijanja omogućava odbijanje naloga koji bi tek trebao biti izvršen.

Transakcija se provodi jednostavnim odabirom opcije „Odbij izvršenje“ kojom se potom od Platitelja ili Opunomoćenika traži dodatna autorizacija odabrane opcije.

 

Slika 1. Primjer zaslona transakcije Odbijanja izvršenja

 

Odbijanje naloga može se provoditi samo po pojedinom nalogu, i ne oslobađa Platitelja od podmirivanja svojih obveza prema Primatelju plaćanja.

Ukoliko Platitelj ili Opunomoćenik poželi odustati od odbijanja naloga, isto je u mogućnosti napraviti transakcijom „Storno odbijanja“ prije no što se nalog izvrši.

 

Slika 2. Primjer zaslona transakcije Storno odbijanja