Obavijest o izmjeni Odluke o naknadama i Općih uvjeta korištenja usluga on-line bankarstva, SMS-a i eRAČUNA OTP banke d.d.

Uprava OTP banke d.d. usvojila je izmjene i dopune Odluke o naknadama te  Općih uvjeta korištenja usluga on-line bankarstva, SMS-a i eRAČUNA s datumom primjenom od 05. siječnja 2022.

Sažetak izmjena i dopuna Odluke o naknadama i Općih uvjeta korištenja usluga on-line bankarstva, SMS-a i eRAČUNA OTP banke d.d. dostupan je ovdje. Izvadak iz Odluke o nakadama dostupan je ovdje, a Opći uvjeti korištenja usluga on-line bankarstva, SMS-a i eRAČUNA dostupni su ovdje.