Obavijest o dospijeću OTP Multi 2 fonda

Dospijeće OTP Multi 2 fonda

Poštovani/a,

 

prije svega nam dozvolite da vam zahvalimo na ukazanom povjerenju prilikom ulaganja u MULTI INVEST 2 – investicijsko osiguranje života s jednokratnom uplatom premije i dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja i slučaja smrti zbog prometne nesreće unaprijed utvrđenog dospijeća od pet godina (s početkom na dan 12. studenog 2016. te istekom na dan 12. studenog 2021. godine) u suradnji s Croatia osiguranjem, OTP bankom d.d. i OTP Investom d.o.o..

Uzimajući u obzir skoro dospijeće navedenog proizvoda (12. studenog 2021. godine), ovim putem bismo vas željeli informirati o sljedećem:

MULTI INVEST 2 predstavlja policu životnog osiguranja (Croatia osiguranje) uz ulaganje u OTP Multi 2 investicijski fond (pod upravljanjem društva za upravljanje fondovima OTP Invest d.o.o.).

Temeljem isteka police životnog osiguranja, Croatia osiguranje će pristupiti isplati uloženih sredstava te pripadajućeg prinosa ostvarenog ulaganjem u OTP Multi 2 fond u studenom 2021. godine. Za navedenu isplatu potrebno je Croatia osiguranju dostaviti:

  • popunjen obrazac Zahtjev za isplatom osiguranog iznosa temeljem police života – istek, otkup, renta; kojeg možete preuzeti na internetskoj adresi: https://crosig.hr/prijava-stete/(molimo vas da pažljivo pročitate sve navedeno na Zahtjevu za isplatom temeljem police osiguranja života i istinito odgovorite na sva pitanja);
  • presliku originala police osiguranja života (u slučaju gubitka police potrebno je ispuniti obrazac Prijava nestanka – zahtjev za izdavanje duplikata);
  • presliku osobne iskaznice i kartice bankovnog računa (bez vidljivog kontrolnog koda) na koji će se izvršiti isplata;
  • potvrdu banke o devinkulaciji police (samo ako postoji vinkulacija) te

Upitnik za politički izložene osobe u slučaju da ste politički izložena osoba.

Dodajemo da sve obrasce i zahtjeve možete zatražiti i u poslovnicama OTP banke d.d.

Dokumentaciju možete dostaviti jednim od navedenih načina:

  • elektronskom poštom na adresu info@crosig.hr;
  • elektronskom prijavom na portalu Moja Croatia na internetskoj adresi mojacroatia.crosig.hr;
  • u najbližu poslovnicu CROATIA osiguranja ili
  • putem pošte na adresu: Croatia osiguranje d.d., Odjel za osobna osiguranja (život), Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb.

 

Mogućnosti investiranja nakon isplate sredstava MULTI INVEST 2 police životnog osiguranja

 

OTP banka d.d., u suradnji s OTP Investom d.o.o., vam u skladu s vašim potrebama u smislu likvidnosti, koliko ste rizika spremni preuzeti te odabrane ročnosti investicije nudi mogućnost daljnjeg investiranja sredstava u sljedeće slične proizvode:

KOMBO proizvode - kombinacija ulaganja u obliku oročenog depozita u OTP banci d.d. i odabranih investicijskih fondova pod upravljanjem OTP Investa, uz stimulativnu kamatu na oročeni depozit.

Ulaganjem u KOMBO 2 proizvod, OTP banka d.d. ekskluzivno vašu štednju nagrađuje premijskom kamatom sukladno tržišnim uvjetima u trenutku oročavanja sredstva.

Odabir KOMBO 3 proizvoda ovisi o vašoj želji za dužim rokom ulaganja, uz mogućnost ostvarenja viših prinosa, a utvrđuje se ispunjavanjem Upitnika uz pomoć vama najbližeg Premium bankara u poslovnici OTP banke d.d.

 

Ulaganje izravno u mješovite i/ili dioničke UCITS investicijske fondove pod upravljanjem OTP Investa

Ako ste spremni preuzeti nešto više rizika i ostvarivati više prinose na uložena sredstva, uz preporuku nešto duže investicijske strategije (dvije do tri godine ili duže), možemo vam ponuditi:

 

  • OTP Mješovite fondove (OTP Uravnoteženi, OTP Absolute)
  • OTP Dioničke fondove (OTP Indeksni, OTP Meridian 20)

 

U tom je slučaju, (kao i kod ulaganja u Kombo 2 i Kombo 3 proizvode) potrebno potpisati Ugovor za ulaganje u investicijske fondove OTP Investa te ispuniti Upitnik o procjeni primjerenosti (ako već niste) uz pomoć vama najbližeg Premium bankara u poslovnici OTP banke d.d. U slučaju promjene mjesta boravišta, možete se obratiti bilo kojem Premium bankaru koji vam u tom trenutku najbolje odgovara.

Želimo vas također upoznati i s jedinstvenim proizvodom na području Republike Hrvatske, a to je mogućnost realizacije Lombardnog kredita po osnovi vlasništva nad udjelima u investicijskim fondovima OTP Investa. Lombardni kredit moguće je uzeti na maksimalni rok od pet godina uz fiksnu kamatnu stopu od 3,50%, uz zalog prethodno kupljenih udjela investicijskog fonda, bez jamaca. Omogućen je i prijevremeni povrat lombardnog kredita bez naknade.

Za sve dodatne informacije o štedno-ulagačkim mogućnostima koje vam pružaju OTP banka d.d. i OTP Invest d.o.o., u privitku možete pronaći kontakt osobe koje vam stoje na raspolaganju za ugovaranje sastanka te pri izradi vašeg investicijskog plana.

 

S poštovanjem,

vaši OTP banka d.d. i OTP Invest d.o.o.

 

Popis svih premium bankara možete pronaći ovdje:

Kontakt osoba Poslovnica OTP banke d.d. Adresa Grad E-mail adresa Kontakt broj
Balas Karmen Rijeka Jadranski trg 1 51 000 Rijeka karmen.balas@otpbanka.hr 072 201 885
Marčelja Julijana Rijeka Jadranski trg 1 51 000 Rijeka julijana.marcelja@otpbanka.hr 072 201 830
Gržanić Maja Pula Centrala Dalmatinova 4 52 100 Pula maja.grzanic@otpbanka.hr 072 201 854
Bušelić Noela Pula Centrala Dalmatinova 4 52 100 Pula noela.buselic@otpbanka.hr 072 201 863
Biljana Barlecaj Rovinj Centrala A. Negri 2 52 210 Rovinj biljana.barlecaj@otpbanka.hr 072 201 826
Pamić Ornela Pazin Narodnog doma 3 52 000 Pazin ornela.pamic@otpbanka.hr 072 201 844
Dakić Gordana Osijek Trg Slobode 2 31 000 Osijek gordana.dakic@otpbanka.hr 072 206 053
Akrap Zdeslav Prima 3 Ruđera Boškovića 16 21 000 Split zdeslav.akrap@otpbanka.hr 072 204 237
Ivana Kovačević Prima 3 Ruđera Boškovića 16 21 000 Split ivana.kovacevic@otpbanka.hr 072 206 168
Krolo Mirjana Gundulićeva Ivana Gundulića 36 21 000 Split mirjana.krolo@otpbanka.hr 072 204 176
Bunja Kežić Vanda Plokite Valpovačka 7 21 000 Split vanda.bunja-kezic@otpbanka.hr 072 206 295
Matilda Crvarić Ravne njive Hercegovačka 40 21 000 Split matilda.crvaric@otpbanka.hr 072 206 303
Orlić Sandra West gate Domovinskog rata 61 21 000 Split sandra.orlic@otpbanka.hr 072 204 174
Jurčević Anamarija Grad Sinjska ulica 2 21 000 Split anamarija.jurcevic@otpbanka.hr 072 204 730
Tomičić Nevenka Grad Sinjska ulica 2 21 000 Split nevenka.tomicic@otpbanka.hr 072 206 268
Perić Mijo Kampus Cvite Fiskovića 3 21 000 Split mijo.peric@otpbanka.hr 072 206 290
Vujović Zlatko Obala Obala hrv. Narodnog preporoda 10 21 000 Split zlatko.vujovic@otpbanka.hr 072 206 275
Leko Daniela Omiš Vukovarska cesta 8 21 310 Omiš daniela.leko@otpbanka.hr 072 206 342
Bilić Nikolina Makarska Obala kralja Tomislava 16 21 300 Makarska nikolina.bilic@otpbanka.hr 072 206 263
Adulmar Tanja Supetar Vlačica 17 21 400 Supetar tanja.adulmar@otpbanka.hr 072 206 349
Milić Snježana Solin Zvonimirova 60 21 210 Solin snjezana.milic@otpbanka.hr 072 206 307
Perić Natali Sinj Banski prolaz 1 21 230 Sinj natali.peric@otpbanka.hr 072 206 324
Filipović Ana Trogir Centar B. J. Trogiranina 8 21 220 Trogir ana.filipovic@otpbanka.hr 072 206 265
Smoljo Anita Kaštel Novi Ante Beretina 1 21 216 Kaštel Novi anita.smoljo@otpbanka.hr 072 206 315
Malobabić Katarina Sisak Centrala S. i A. Radića 28 44 000 Sisak katarina.malobabic@otpbanka.hr 072 201 017
Topolovec Tamara Varaždin Kratka 2 42 000 Varaždin tamara.topolovec@otpbanka.hr 072 206 251
Sinković Željka Zabok F. Tuđmana 9A 49 210 Zabok zeljka.sinkovic@otpbanka.hr 072 201 028
Stojanovski Milan Dubrava Avenija Dubrava 41 10 000 Zagreb milan.stojanovski@otpbanka.hr 072 206 227
Kopajtić Ana Svetice Divka Budaka 1D 10 000 Zagreb ana.kopajtic@otpbanka.hr 072 206 051
Pavlović Livija Siget (Avenue Mall) Avenija Dubrovnik 16 10 000 Zagreb livija.pavlovic@otpbanka.hr 072 201 091
Kovač Ivanka Špansko Franceska Tenchinija 2A 10 000 Zagreb ivanka.kovac@otpbanka.hr 072 206 166
Martina Kušević Črnomerec Ilica 253 10 000 Zagreb martina.kusevic@otpbanka.hr 072 206 232
Malek Manuela Jurišićeva Jurišićeva 2 10 000 Zagreb manuela.malek@otpbanka.hr 072 206 201
Tomašić Daria Almeria Ulica grada Vukovara 284 10 000 Zagreb daria.tomasic@otpbanka.hr 072 201 081
Ivanović Anica Dubrovnik Centrala Vukovarska 10 20 207 Mlini anica.ivanovic@otpbanka.hr 072 201 230
Jakić Nikolina Metković Ante Starčevića 6 20 350 Metković nikolina.jakic@otpbanka.hr 072 201 237
Botica Marlena Korčula Trg 19.travnja 1921. br. 18 20 260 Korčula marlena.botica@otpbanka.hr 072 201 897
Mozara Milana Lapad Kralja Tomislava 7 20 000 Dubrovnik milana.mozara@otpbanka.hr 072 201 247
Baričević Šarić Marija Upravna zgrada Domovinskog rata 3 23 000 Zadar marija.baricevic@otpbanka.hr 072 201 670
Baričić Marija Relja 2 Zrinsko-Frankopanska 10 23 000 Zadar marija.baricic@otpbanka.hr 072 201 158
Bušljeta Višić Gordana Kalelarga Široka ulica 1 23 000 Zadar gordana.busljeta-visic@otpbanka.hr 072 201 409
Kraljev Ana Voštarnica Stjepana Radića 8a 23 000 Zadar ana.kraljev@otpbanka.hr 072 201 794
Brajnović Irena Biograd Riva Trg kralja Tomislava 2 23 210 Biograd na moru irena.brajnovic@otpbanka.hr 072 201 368
Šuperba-Puće Sandra Šibenik Ante Šupuka 22 22 000 Šibenik sandra.superba-puce@otpbanka.hr 072 201 442