Novi Opći uvjeti poslovanja

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada koji stupaju na snagu od 17. veljače 2020.