Novi Opći uvjeti i Terminski plan OTP banke za izvršenje platnih naloga

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače i Terminski plan banke za izvršenje platnih naloga s primjenom od 01. veljače 2024. godine.