Novi Opći uvjeti i Odluka o naknadama od 15.05.2020.

Uprava banke usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta i odluku o Naknadama sa datumom primjene 15.05.2020.  Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta i Naknada dostupan je ovdje.

Opći uvjeti dostupni su na link, a Naknade na link.