Izmjene naknada za platni promet

Od 1. lipnja 2015. godine primjenjuju se nove tarife naknada OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike.