Nove tarife naknada

Od 11. rujna 2017. godine primjenjuju se nove tarife naknada OTP banke.