Nove tarife naknada

Od 20. kolovoza 2015.  godine primjenjuju se nove tarife naknada OTP banke za usluge poslovanja s građanima te podrazumijevaju nove tarife za usluge bezgotovinskih i gotovinskih plaćanja i usluge pologa čeka na devizni račun.

Također, od 19. kolovoza 2015. godine primjenjuju se nove tarife naknada za uplate fizičkih osoba u korist računa fizičkih i pravnih osoba preko agenta.