Nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje su u primjeni od 01. prosinca 2018.